Home

Akademikernes fagforening

Medlemsforeninger - Akademikerne

Akademikerne består av 13 medlemsforeninger Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner og har opplevd en betydelig vekst i medlemstallet med til sammen over 200 000 medlemmer (2019). Kari Sollien fra Den norske legeforening er styreleder siden oktober 2016 I det sentrale tariffoppgjøret ble det enighet om at det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger på Akademikernes hovedtariffavtale. Lokale lønnsforhandlinger ved UiO 2020 21. okt. 2020 15:28 ; Brudd i hovedoppgjøret i stat 15. sep. 2020 08:5

Akademikerne - Wikipedi

Vi ønsker å bidra til å hindre spredning av koronaviruset, og mange av deltakerne på våre arrangementer er opptatt med å følge opp situasjonen på sin arbeidsplass. Når vi nå åpner opp for kurs og konferanser igjen, gjør vi dette helt i tråd med gjeldende smittevernsregler. For eventuelle spørsmål ta kontakt med Tone Cecilie Johannessen på tcj@akademikerne.no, mob 9182770 Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng

Econa tilbyr karriereveiledning, arbeidsrettslig hjelp, økonomiske fordeler og faglig påfyll. Bli med i interesseorganisasjon med 23 500 siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag

Akademikerne - Store norske leksiko

Akademikernes Fellesorganisasjon, AF, tidligere hovedorganisasjon av yrkesorganisasjoner for arbeidstakere med høyere utdannelse, stiftet i 1974 og oppløst 30. juni 2001. AF samlet opprinnelig dem som tidligere var organisert i Embetsmennenes Landsforbund og Norges Akademikersamband. AF omfattet ansatte i såvel offentlig som privat virksomhet, samt frie yrkesutøvere Akademikernes lønn oppgis i faktiske kroner. Ved inngåelse av kontrakt er det du selv som er i forhandlingsposisjon direkte med arbeidsgiver. Du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med din fagforening for råd og vink på veien Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) var en hovedsammenslutning av norske fagforeninger for medlemmer med eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, som ble etablert i 1975.. I 1996 brøt Den norske legeforening ut, året etter flere medlemsforbund med Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) i spissen. Det tyngste slaget for AF var likevel da de to største forbundene. Dersom du var medlem i en Akademikerforening per 1.5.2018, så vil du bli forhandlet på Akademikernes avtale gjennom hele perioden, også dersom du bytter fagforening til en forening på den andre avtalen. Det samme dersom du melder deg ut av en fagforening og ikke melder deg inn i en ny

Forsiden - Akademikerne

Mange tror at forhandlinger er en vanskelig øvelse og at det bare er den proffe forhandler som til fulle kan mestre dette. Dette stemmer overhodet ikke, for faktisk forhandler de fleste av oss hver dag, uten at vi tenker over det, og ofte med svært gode resultater Innmeldinger og utmeldinger skal være skriftlige. Registrering av innmelding foretas fortløpende så snart de blir mottatt i sekretariatet. Første betaling av kontingent er for første hele måned etter registrert innmelding Vi inspirerer, støtter, hjælper og arbejder for bedre forhold hver eneste dag for 50.000 medlemmer Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019. Privat sektor har den største veksten med 5,8 prosent, og har også økt mest i absolutte tall. Med 4145 nye medlemmer har privat sektor nå 76 198 medlemmer. Antall studentmedlemmer har økt med 5,9 prosent

Kurs og konferanser - Akademikerne

 1. Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Akademikernes Fellesorganisasjon - AF
 2. Det ser ut at dagens AP fungerer som akademikernes fagforening. De har kuppet hele landet og rekrutterer folk med å annsatte dem i offentlig sektor og dereter finansierer dem med oljepenger
 3. Akademikernes medlemsforeninger. Arkitektenes Fagforbund, Den norske kirkes presteforening, Den norske lægeforening, Den norske tannlegeforening, Den Norske Veterinærforening, Norges Juristforbund, Krigsskoleutdannede offiserers, Norsk Forskerforbund, Norsk Naturforvalterforbund, Norsk Psykologforening, Norske Sivilingeniørers Forening, Norske Siviløkonomers Forening, Samfunnsviternes.
 4. Akademikerne har lenge hatt som en inntektspolitisk målsetting at all lønnsdannelse skal skje på den lokale virksomhet. «30. april 2016 er en merkedag i Akademikernes snart 20 år lange historie. Da signerte vi en ny og modernisert tariffavtale med staten etter mange års iherdig jobbing
 5. Naturviterne er fagforening for akademikere med hjerte for bærekraft. Vi kjemper for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår og tilbyr mange medlemsfordeler. Naturviterne er tilknyttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig
 6. Akademikernes medlemslister fra alle sine tilknyttede forbund, oversendes i disse dager til Statistisk sentralbyrå (SSB). Når en ansatt bytter medlemskap fra en fagforening til en annen innenfor likelydende hovedtariffavtaler får det ikke konsekvenser for hvilket lønnssystem den ansatte skal følge
 7. NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad eller enda høyere utdanning. Med gode medlemsfordeler og skattefradrag på kontingent, får du mer å rutte med i hverdagen. Bli medlem! Gjør som 90.000 andre ingeniører og teknologer

I Tekna treffer du medlemmer som brenner for teknologi, naturvitenskap og realfag. Bli med i et aktivt, tverrfaglig nettverk i landets største forening for akademikere Ansvaret for å ivareta alle på Akademikernes avtale er flyttet til UiO. Akademikerne kan bruke alle virkemidler som definert i HTA punkt 2.5.4 i forhandling. Arbeidstaker kan selv sende inn krav til lokale forhandlinger via sin fagforening og arbeidsgiver kan også fremme krav om lønnsjustering gjennom arbeidsgiverlinjen Akademikernes hovedkrav i forhandlingene er en endring av selve lønnssystemet til lokale, kollektive forhandlinger. Oslo krever som eneste kommune i landet at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat for å få forhandle om arbeidstid

Akademikerforbunde

NOMINELL RENTE. 1,35 % * * Er du under 34 år kan du få Boliglån Ung til 1,25 %. Gjelder medlemmer i Akademikerne Pluss-foreninger. Forutsetter at du/dere som låntaker(e) har lønnsinngang og bruker kort-/regningsbetaling Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. NTL Ungs studentgruppe i Oslo. SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler Akademikernes A-kasse, København. 17 172 liker dette · 65 snakker om dette. Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for akademikere. Vi er a-kassen, der vil mest og koster mindst Akademikerne har brutt forhandlingene i Oslo kommune tirsdag kveld. Akademikernes hovedkrav i forhandlingene er en endring av selve lønnssystemet - til lokale, kollektive forhandlinger. Oppgjøret går nå til mekling, med frist 14. oktober klokken 24. - Vi har strukket oss langt for å finne en løsning, uten å lykkes

Fra nederst til øverst, mot høyre: LO, YS, AF (Akademikernes Fellesorganisasjon - nå nedlagt), Akademikerne, UNIO og samlekategorien «andre». Se lenger ned i artikkelen for lenke til forstørret versjon. Andelen av yrkesaktive som er fagorganiserte utgjør den såkalte organisasjonsgraden Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) var en hovedsammenslutning av norske fagforeninger for medlemmer med eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, som ble etablert i 1975. 18 relasjoner Rosenkrantz' gate 22. Postboks 1869 Vika. N-0124 Oslo. Gå til kar Find den A-kasse der passer til dig, og få mest for pengene. Vi sammenligner alle 23 A-kasser. Bliv medlem eller skift A-kasse. Se om du har ret til dagpenge

Econa - Regn med os

 1. Lektor Sigrun Eggereide er et av Akademikernes nye medlemmer. Se hvorfor hun meldte seg inn her
 2. Akademikernes oppnådde på den måten sikkerhet for at lavlønnstillegg til andre arbeidstakere ikke ville gå på bekostning av medlemmene i Akademikerne. Til slutt lot LO Stat, Unio og YS seg også presse til at mye mer av lønnsøkningen enn i tidligere oppgjør - 50 prosent - skulle gis lokalt
 3. Har du ris, ros eller forbedringsforslag til medarbejderservice, hører vi gerne fra dig
 4. - Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system, som blant annet betyr at Akademikernes rundt 1000 lærermedlemmer ikke er representert av sin fagforening i spørsmål på arbeidsplassen, sier Graff. Varsler kamp. Graff varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo, der lønnsforhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass i.
 5. Akademikernes streikesang. Ylf - Yngre legers forening. 25. september 2016 · Her er streikesangen til legene og Akademikerne. Syng med og del dette musikalske mesterstykket videre! Relaterte videoer
 6. st kr. 4.500. Akademikernes medlemmer får ca 3.000 kroner MINDRE i lønnstillegg sentralt enn alle andre

I samarbeid med blant annet lærenes fagforening PTUZ, studentorganisasjonen Zinasu og Zimbabwe Lawyers for Human Rights, jobber vi for bedre kår for utdanning, blant annet ved å gi opplæring i grunnleggende rettigheter og tilby gratis rettshjelp til forfulgte studenter. Noen konkrete resultater fra arbeidet vårt SAIH jobber for at alle unge skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til en mer rettferdig verden. Vi støtter 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia, som jobber med høyere utdanning og opplæring av unge 10 Akademikernes roller • Hovedorganisasjon • Forhandlingsorganisasjon -Hovedsammenslutning i staten: Akademikerne stat -Forhandlingspart i Spekter Helse: Akademikerne helse -Forhandlingssammenslutning i kommunal sektor: Akademikerne kommune (tre avtaleområder, KS, KS Bedrift og Oslo kommune) • Interessefellesskap for næringsdrivende og akademikere som er ansat Dette er spørsmål om for eksempel medlemskap i fagforening, seksuell legning, politisk ståsted, og familieplanlegging. Det er viktig å være klar over begge disse rollene i ansettelsesprosesser. Norsk psykologforening. Postboks 419 sentrum, N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2

Forside Pluss - Akademikerne Plus

Må satse på forskning og utdanning (02.11.2020) I fire komitehøringer har Forskerforbundet fremmet sine krav til statsbudsjettet for 2021. - Både økonomisk krise og klimakrise krever økte investeringer i forskning og utdanning, sier Guro Elisabeth Lind Fagforening. Politikk - Antallet akademikere bør dobles på tyve år - Antallet akademikere bør dobles på tyve år Av Julie Brundtland Løvseth. som er fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han framførte budskapet under Akademikernes 20-års jubileumskonferanse i Oslo 25. oktober

Akademikerne - Akademikernes vinterkonferanse | Facebook

Akademikernes lønnspolitikk betyr større lønnsforskjeller mellom arbeidskollegaer enn vi har med dagens system. Dette syns de er greit fordi «de ulike virksomhetene har ulike behov». De ønsker såkalt markedslønn som betyr at enkelte utvalgte skal kunne gis store tillegg Dansk Magisterforening (DM) er en fagforening som inngår i Akademikernes Centralorganisation.. DM organiserer magistre og opptar både kandidater, bachelorer og studenter innenfor humaniora, naturvitenskap, samfunnsfag og helsevitenskap. Medlemmene er alle akademikere og arbeider både i det private og i det offentlige med blant annet utdannelse, forskning, administrasjon, IT og miljø - Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system, som blant annet betyr at Akademikernes rundt 1000 lærermedlemmer ikke er representert av sin fagforening i spørsmål på arbeidsplassen, sier Graff. Varsler kamp Graff varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo, der lønnsforhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass i Oslo Norge skal leve av kunnskap, men er vi rigget godt nok? Det handler om kunnskap, verdiskaping og omstilling når Akademikernes høstkonferanse går av stabelen 24. oktober. Del gjerne posten og meld deg på

fagforening - Store norske leksiko

Samfunnsviterne er et fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.. Organisasjonen har sin opprinnelse i Statsviternes Yrkesforening (SY) fra midten av 1970-tallet Lederen for lærerens fagforening PTUZ har fått dødstrusler, og lederen for studentorganisasjonen ZINASU sitter fengslet. Studentaktivister i vår partnerorganisasjon ACEU i Colombia er utsatt for stadig mer overgrep og vold fra myndighetene, og mottar trusler for å kjempe for fred og bedre tilgang til høyere utdanning Akademikernes lønnspolitikk vil bety at svært mange ansatte, deriblant mange av deres egne medlemmer vil bli stående på stedet hvil. I realiteten vil de da pga. inflasjon gå ned i reallønn. En fagforening jobber for bedre forhold og rettigheter for ansatte i arbeidslivet Lønnsforhandlingene for Akademikernes medlemmer i sykehusene er i gang! I dag møter leder Rune Frøyland og nestleder Marit Hermansen Spekter for å bli enige om videre prosess for forhandlingene

Frie (tidligere Frie Funktionærer) - Få overblik på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen åpner Akademikernes konferanse om fremtidens arbeidsliv. Hvordan ser arbeidslivet ut i morgen - og hva er suksessopriften på et samarbeid mellom menneskelig og kunstig intelligens? 13. februar åpner vi dørene til Menneske + maskin. Pressen er hjertlig velkommen Supervision investigation reveals highly criticizable conditions in Akademikernes A-kasse. The Danish Agency for Labor and Recruitment (star.dk), which belongs to the Ministry of Employment, has decided on 07.02.2019 to notify Akademikernes A-kasse to the police on completion of the inspection Siden Akademikernes lokale forhandlinger skulle være ferdig først, krevde de tre andre å få innsyn i protokollen fra forhandlingen. De ville vite hva den siste lønnsutviklingen ved universitetet var, før de forhandlet for sine medlemmer. Først fikk de en liste som var anonymisert,.

Kjipe Akademikerne | venstresida

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og Apartheid · Se mer » Bistand. Kartskisse som viser offisiell bistand i 2005 Bistand, eller utviklingssamarbeid, beskriver overføringer fra ett eller flere land, offentlige, private eller overnasjonale organisasjoner enkeltland eller grupper av mottagerland. Ny!! Dette la grunnlaget for en bredere medlemsplattform, og Samfunnsviternes fagforening var en realitet. Siden den tid har Samfunnsviterne, år for år, stadig vokst seg litt større. I 1993 var det totale medlemsantallet på drøye 700 medlemmer, og allerede i januar 1995 passerte antall medlemmer tusentallet For Akademikernes tillitsvalgte er det hensiktsmessig å ha innsyn i opplysningene om alle Akademikermedlemmer for å kunne ivareta medlemmene på best mulig måte i forhandlingene. Medlemmer av en Akademikerforening identifiseres som medlem av en fagforening i den ene protokollen

Samfunnsvitern

 1. Akademikerne brøt forhandlingene i Oslo kommune natt til onsdag 16. september. Akademikernes hovedkrav i forhandlingene er en endring av selve lønnssystemet - til lokale, kollektive forhandlinger. Oppgjøret går nå til mekling, med frist 14. oktober klokken 24. - Vi har strukket oss langt for å finne en løsning, uten å lykkes
 2. at Akademikernes krav vil sette skranker for arbeidsgivers styringsrett, men vil samtidig påpeke at for denne type ordninger har ikke lovgiver gitt arbeidsgiver styringsrett. Tvert i mot er det eksplisitt formulert at denne type ordninger må avtales, og når de er av et betydelig omfang, av en fagforening med innstillingsrett
 3. Medlemsfordeler / ; Bank og forsikring; Samfunnsviterne har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Vi er derfor glade for å kunne tilby medlemmene en av markedets beste avtaler innen bank og forsikring
 4. ister Erna Solberg på Akademikernes høstkonferanse
 5. Akademikernes Fellesorganisasjon - Store norske leksiko
 6. Lønn og lønnsforhandlinger ved UiO - Akademikerne
Petter Aaslestad på lønnstopp blant fagforeningene

Akademikernes Fellesorganisasjon - Wikipedi

 1. Tariffbinding - om tilhørighet på tariffavtale i staten
 2. Medlemsfordeler Medlemskap Akademikerforbunde
 3. Inn- og utmelding / kontingent / endring arbeidsgiver
 4. Dm - D
 5. Akademikerne vokser - Nyheter - AFA
 6. Fagforening - Wikipedi
Gamle og nye fagforeninger - Det danske arbejdsmarkedLedige jobs for højtuddannede - målrettet jobsøgning i
 • Hvorfor ville storbritannia ut av eu.
 • Teilkasko leistungen.
 • Kiropraktor oslo majorstuen.
 • Beste hotell lisboa.
 • Brannkopper.
 • Belastningsskader fot.
 • 8x58rd.
 • Fjerne talgcyste selv.
 • Lyspunktet ålesund.
 • Strinda legesenter.
 • Tf2 support.
 • Er kols og emfysem det samme.
 • Srt file example.
 • Change name users folder.
 • Michelangelo erschaffung adams gehirn.
 • Skriveplass advokatfirma.
 • Heathrow usa terminal.
 • Gratis parkering fauske.
 • Sorbisch bautzen.
 • Knekkebrødkuren middag.
 • Lære barn å ta vare på naturen.
 • Vattenfasta 10 dagar.
 • Julebord schrøder.
 • Honda civic 2017 sverige pris.
 • Fallout 4 factions point of no return.
 • Helkokt laks i ovn.
 • Gull vase.
 • Test passat 190 4motion.
 • Bilstyling interiör.
 • Fjern rust med eddike.
 • Hans im glück standorte.
 • Kværner egersund.
 • Sony alpha 58 überlegene automatik.
 • Bronkiene kreft.
 • Bindehautzyste augentropfen.
 • Fjellturer tenerife.
 • Google sarkasmus.
 • Utforingsring elko.
 • Såre testikler hund.
 • Limingen gjestegård.
 • Von willebrand sykdom type 2.