Home

Kremasjon kristendom

Humanisme og kristendom Innenfor både et humanistisk og kristent livssyn er kremasjon vanlig. Se Seremoni og livssyn Buddhisme Det foreligger ingen læremessig avgjørelse i buddhismen med hensyn til gravferdsform. Pårørende ønsker ofte å være til stede ved ovnen under kremasjon Kremasjon i Norge. I store deler av bronse- og jernalder var likbrenning vanlig i Norge. Fra 1000-tallet ble det stadig mer uvanlig, fordi kristendommen tradisjonelt har vært negativ til likbrenning.. På 1800-tallet var kremasjon en viktig kampsak for fritenkerbevegelsen i Europa. Det fantes egne likbrenningsforeninger både i Norge, Danmark og Tyskland

Kremasjon og livssyn Vestfold Krematoriu

Det kristne gravferdsritualet er preget av sorg og avskjed. Det uttrykker takknemlighet for livet som har vært, og overlater den døde til Gud. I kristendommen oppfattes døden som en fiende, men samtidig rommer den kristne tro et håp om at døden er overvunnet. Dette er knyttet til troen på Jesu oppstandelse fra de døde. I tekstene som leses og prestens forkynnelse formidler. Kremasjon (av lat. cremo «forbrenne», «brenne opp»), også kalt likbrenning, er prosessen der den døde brennes og asken samles i en urne. Brenneprosessen tar cirka en time og foregår i olje eller gassfyrte insineratorovner som har en forbrenningstemperatur mellom 760-1150 °C Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner. Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted

Om Kristendommen. Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Jesus var jøde i det nåværende Israel, og de første kristne var jøder, men kort etter spredte troen seg utover hele verden til mange forskjellige språk og etnisiteter Informasjonsfilm om kremasjon Det en rekke ting man må ta stilling til ved et dødsfall. Ett av valgene man må ta er om man skal velge kistebegravelse eller kremasjon. I [ I forbindelse med skjerpede utsliprav er det de siste årene lagt ned flere krematorier. I Vestfold er det bygget et stort krematorium som skal betjene hele fylket, og tre krematorier [

Likbrenning - Wikipedi

dødsritualer - kristendommen - Store norske leksiko

Implantater og metallrester som er igjen etter en kremasjon samles og leveres til et eget godkjent firma som tar hånd om dette. Se Forbrukerinspektørene på NRK1 onsdager klokken 19.45 og på TV. Katolisisme er en retning innen kristendommen som er organisert i den katolske kirke og følger den katolske kirkes tradisjon og troslære. Katolisismen vokste fram som en egen trosretning etter delingen av kristendommen i den latinske og ortodokse kirken. Dette skjedde i 1054, i det som kalles det store skisma. Den katolske kirke har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma, med paven som øverste. Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd / begravelse

Kremasjon Vestfold Krematoriu

 1. Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk gir god innføring i Bibelens fortellinger og den kristne tro. Studier i kirkens historie og tradisjon, og møte med tro og praksiser i andre religioner og livssyn er også sentralt
 2. 2000 år etter Jesu fødsel har tilhengerne av kristendommen delt seg i en rekke ulike kirkesamfunn. Like vel eksisterer det altså blant disse en enighet om de fleste sentrale kristne dogmer, eller læresetninger.Felles er at de som bekjenner seg til kristendommen tror at de som tror på Jesus Kristus oppnår frelse, det vil si evig liv i Guds nærvær
 3. Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre

Kristendommens utgangspunkt er Jesus fra Nazareth, en av de mange predikanter som virket i det området Israel nå ligger for omtrent to tusen år siden Kristendom Her finner du «test deg selv»-oppgaver som du kan gjøre mens du jobber med kapitlet på side 108-231 i KRLE-boka og side 108-223 i RLE-boka. Nesten en tredjedel av jordas befolkning er kristne Ved bisettelse foregår jordpåkastelsen i kirken og minnestunden avsluttes der. Bisettelse skjer helst i forbindelse med kremasjon (likbrenning). Det er vanlig at pårørende etter begravelsen inviterer til en minnestund. Kilder: Nils Sørbø I Edens hage - Innføring i kristen tro og tradisjon. Fagbokforlaget 2005 s. 149-153 Katolsk kristendom Katolikkene er medlemmer av en verdenskirke, som finnes i de fleste land i alle verdensdeler. Til sammen er det mer enn en milliard katolikker i verden, dvs. halvparten av alle kristne. Kirken ledes fra Vatikanstaten i Roma og kalles derfor ofte den romersk-katolske kirke

Kristendom - Mali - kristendommens stilling i et land utenfor Europa. Kristendom - Jesus i musikken. Religiøst mangfold - Bahai. Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner. Religiøst mangfold - Nyreligiøsitet Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser KREMASJON. Internt referansenummer:B-000010 Kilde Med en rev bak øret - Minner fra det muntre Hydro Gudleif Gjestland Forlaget Grenland AS 1998 Klikk her for å lese forordet fra boken ISBN 82 - 91986 - 01 -0. KREMASJON Rjukan hadde fått sitt nye krematorium, og mann og mann imellom begynte de å diskutere denne form for begravelse

Hinduisk kremasjon på Bali, Indonesia. Et maleri fra 1820 som viser en hinduisk begravelsestog i Sør-India. Piren ligger til venstre, i nærheten av en elv, den ledende sørgeren går foran, den døde kroppen er pakket inn i hvitt og blir ført til kremasjonsfyren, slektninger og venner følger etter KRLE: Kristendom skal få større plass i religionsundervisningen. - Jeg er redd dette vil gå på bekostning av respekten for andre religioner og livssyn, sier lærer Ida Haugli Folk liker vanligvis ikke døden. Planlegger din egen begravelse, når livet raser neste, virker ulogisk. Men menneskekroppen er dessverre ikke evig. Før eller senere må slektninger løse begravelsen til den avdøde personen. Den moderne gravindustrien tilbyr flere alternativer samtidig. Noen foretrekker å snu sin aske Tida mellom dødsfall og gravferd er vanligvis rundt ei uke i Norge. Andre kulturer har ikke nødvendigvis de samme ritualene for dette. I mange religioner er det ønskelig med begravelse/kremasjon i løpet av det første døgnet etter dødsfallet (islam, hinduisme, jødedom) Eit dødsfall på sjukehuset blir kalla for mors.Etter at sjukepleiarane har skrive ein mors-rapport og legen har diktert dødsattesten, vil sjukepleiarane prøve å få det fint og ryddig i rommet til den døde

Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser og

Årsakene til overgangen fra kremasjon til begravelse har blitt tilskrevet kristendom og mystikk religioner. Burial var utenfor bygrensen Nesten alle ble begravet utover grensene for byen eller pomoerium , som antas å ha vært en sykdom reduserende praksis fra de tidlige dager da begravelse var mer vanlig enn kremasjon plukk og miks i antikkens verden. Sources: William Dalrymple, From the Holy Mountain (Flamingo. 1998) Michael Walsh, A Dictionary of Devotions (Burns & Oates, 1993) Dom Robert Le Gall, Symbols of Catholicism (Editions Assouline, 1997) Leslie Houlden (Ed.), Judaism & Christianity (Routledge, 1988) Norman Cantor, The Sacred Chain - A History of the Jews (Harper Collins, 1994

Kristendommen - Les om religione

Film om kremasjon - Norsk forening for

Har dere kremasjon eller begravelse? Begravelse. Hvor blir dere begravet? På kirkegårder. Hvordan er et bahá'í-bryllup? Bahá'í-bryllup er offisielt anerkjent i Norge. Det som er obligatorisk i en bahá'í-vielse er at begge gjentar løftet Sannelig, vi vil alle holde fast ved Guds vilje Antyesthi, kremasjonen og de etterfølgende renhetsritualene er den fjerde og siste av de Samskaras som bør overholdes. Når legemet brenner sprekker hodeskallen, og slipper ut legemets sjel for gjenfødelse. På den tredje dagen etter kremasjonen drar man tilbake til lik bålet,. Før gravferdslovendringa var det stilt opp eit eige vilkår for kremasjon: «Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.» I innstillinga kom det fram at dette kunne bli lese slik at kistegravlegging var den primære måten å gravlegge på, medan kremasjon var unntaket Harald Henden (foto). St. Georg-kirken i byen Tanta nord for Kairo var fullsatt av egyptiske kristne som skulle feire en av årets mest hellige dager, palmesøndag, da bomben gikk av Ortodoks kristendom er en samlebetegnelse for en rekke østlige kirkesamfunn, som den gresk-ortodokse kirke, den russisk-ortodokse kirke med flere

Krematorier i Norge - Norsk forening for gravplasskultu

Dette er praktisk begrunnet i varme land uten kjølerom. Når det ikke lar seg gjøre i Norge, blir dette dermed akseptert. Kister blir også brukt, i motsetning til tradisjonen. Kremasjon er forbudt. Kvinner deltar i bønnen over den døde, men ikke på selve gravferden. Noen grupper sender den døde «hjem» til opprinnelseslandet Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede Kristendom (Fakta, religion og atferd) Kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Jødedom (Fakta, religion og atferd) Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen Gravferd er ein seremoni knytt til at nokon er død.Ho er ofte bygd opp rundt det å gje slepp på leivningane til personen, til dømes ved at dei blir lagt i ei grav eller kremert.Ei gravferd kan i mange høve ha religiøst innhald, men det finst òg sekulære seremoniar knytt til døde. Gravferda kan brukast til å minnast den avdøde på, og kan vera ein viktig del i ein sørgjeprosess Kremasjon er avvist innen flere tradisjoner som ortodoks jødedom, ortodoks kristendom, bahai-samfunnet og islam. Muslimer og bahaier har avgrensede områder på offentlige gravlunder mens jødiske trossamfunn eier egne og religiøst innviete gravområder

Fra hedendom til kristendom - BORA Ui

Til toppen Kristendom: Den norske kirken : Dette er hjemmesidene til den norske kirke. Her kan du finne lenker til de ulike bispedømmene. Du kan også lese om hvordan dåp, vigsel, gravferd og gudstjeneste foregår. Til toppen Kristne organisasjoner og menigheter: Baptistkirka : Her kan du lese om baptistene i Norge nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta

1296 gule treff for Kirke - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Kirke registrert 17-10-2020. Motta ditt søk Kirke gratis på SMS. (8 Gratangen kommune | Årstein | 9470 Gratangen | Tlf: 77 02 18 00 | Faks: 77 02 18 05 | Epost: postmottak@gratangen.kommune.n

Ortodoks kristendom tillater ikke kremering. Det gjør heller ikke islam eller jødedommen. - I jødedommen heter det at fordi mennesket er formet i Guds bilde, skal en død kropp ikke endres, men vende tilbake til jorden den kom fra Innen jødedom, kristendom og islam anses begravelse som den mest korrekte måte å håndtere lik på. Dette er knyttet til tanken om at legemet ikke skal ødelegges, men på naturlig måte bli til jord. Kremasjon sees som en fornektelse av tanken om legemets oppstandelse, og dermed av handling som trosser den guddommelige vilje Buddha Buddha var for mange buddhister blot en historisk person, et forbillede, men de fleste buddhister betragter ham også som en stadigt levende eller i det hinsides fungerende kraft, hos hvem man kan søge hjælp og beskyttelse. Denne kraft kan man modtage ved at tilbede eller ofre til Buddha og dennes repræsentationer (stupaer, statuer, etc.). For mange fungerer Buddha faktisk som en Etter religionsskiftet til Kristendom; den nye skikken, fikk vi religions­blanding. Det som fungerte bra og folk likte godt i det gamle, ble videreført. Men Modergudinnen var for rik, mektig og ledende, og ble erstattet av jomfru Maria i en mer tilbaketrukket rolle. Mariabilder blir fortsatt båret ut på åkrene for å velsigne grøden Kristendom, sex og samliv». i: Tidsskrift for samfunnsforskning 53 (3) s.295-316 . Liturgikk Håndbøker: Kirkerådet: Gudstjeneste for Den norske kirke, Eide forlag 2011. kremasjon og gravferd (gravferdsloven) personalreglement for prester i Den norske kirke,.

Gravferd. Hufo har gravlundsareal på Grefsen i Oslo. Dette er i utgangspunktet en urnelund, hvilket vil si at det forutsetter kremasjon. Som for andre begravelser vil det være en etterlatt som skal stå som fester for graven Lierne Folkebibliotek: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u Følg oss på Facebook. Velg tem

Katolsk kristentro og praksis ved død og begravelse — Den

Video: Kristendommen - Kulturhistorisk museu

Nedre Eiker Kirkelige Fellesråd, Krokstadelva, Stensethalleen 1, Religiøse Organisasjoner, Kristen, Kirken, Jesus, Kyrkje, Gud, Kristendom, Folkekirke, Kyrkja. Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere.[1][2][3] De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.[4 DigitaltMuseum found 36 hit DigitaltMuseum found 56 hit På våre medlemsmøter som er åpne for alle interesserte har vi ofte et tema vi skal snakke om. Da er det gjerne noen av våre medlemmer som får mulighet til å innlede møtet med tanker rundt temaet. Før sommeren 2019 hadde vi et litt alvorlig tema: Døden. Ralph Lorentzen har gitt oss tillatelse til å Fortsett å lese Temamøte om døde Innlegg om Religion skrevet av Oda Rygh, Jan Haugland, Sylo Taraku, Kjetil Simonsen, Didrik Søderlind, Roar Nerdal, Hilde Løvdal Stephens, Maren Sæbø, Isabell Rong Gabrielsen og Daniel Wiklande

 • Fukteksem hund jodopax.
 • Gratis kabal spill.
 • Natalie cole død.
 • Under armour stephen curry.
 • Tidningen tåg 2018.
 • Havelland mit kindern.
 • Oppe i treet analyse.
 • Private bootstour hamburg.
 • Kent nagano krank.
 • Tresparkel utendørs.
 • Smørekoppen ntnu.
 • Blodprøver flyktninger.
 • Zira masala.
 • Thelma and louise true story.
 • Rosenborg 2010.
 • Futbin sbc marquee matchups.
 • Wohnungsgesellschaft recklinghausen mbh recklinghausen.
 • Sc freiburg internat.
 • Akademikliniken göteborg priser.
 • Oxygen opdagelse.
 • Skoda prisliste.
 • Beste apper.
 • Spiderman game e3.
 • Hvor mange spørsmål er det på teoriprøven bil.
 • Rekke opp masker.
 • Regler for støy i sameie.
 • Bakepapir resirkulering.
 • Akemi steinrens.
 • Deadpool 1.
 • Malinki ab 16.
 • Pakkhuset galleri.
 • Øl gulskogen.
 • Nstemi nhi.
 • Bandera de guatemala para colorear.
 • Oktoberfest historie.
 • Mva kalkulator.
 • Langfredag engelsk.
 • Reiseland wiesentheid.
 • Karneol sten.
 • Moussaka med potet.
 • Hvorpå ordnet.