Home

Tallfølger oppgaver

Tallene 1, 2, 3 og 4 er et eksempel på en tallfølge eller bare en følge.Legg merke til at rekkefølgen av tallene er vesentlig. Tallene i en tallfølge kalles ledd, og leddene følger som oftest et bestemt mønster.. Vi kan ha tallfølger med et endelig antall ledd, endelige tallfølger, som for eksempel tallfølgen. 2, 3, 5, 7, 11, 13. eller tallfølge Her gir vi en oversikt over noen tallfølger inkludert formler for dem og hva slags type tallfølge de er 9. Tallfølger, partall og oddetall - Tenkeoppgaver. En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses

OPPGAVER. Oppgave 1. Lag dit eget tallmønster. Gi de 5 første tallene i tallfølgen til din læringspartner og se om han/hun kan løse tallfølgen. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: Tallmønstre. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden Tallfølger, partall og oddetall. I dette kapittelet skal elevene arbeide med figurtall. De skal bestemme neste tall og hvilke tall som mangler i en tallfølge. De skal bli kjent med hvordan tallfølger kan beskrives ved hjelp av figurer som for eksempel blikkbokser, fyrstikker og klosser som alle øker med et fast mønster Tallvenner_skjema med 2 oppgaver (Anne Marte N. Sandnes) Mine regnestykker 1grupperingsark, kan fylles ut og jobbes med på ulike måter Mine regnestykker 2 vis at et regnestykke kan skrives på flere måter * Tallvennspillet med terninger: Kast terningen annenhver gang OPPGAVER MED TALLFøLGER. radius5-7.cappelendamm.no - Tall i tallfølgen; OPPGAVER TIL UTSKRIFT FIGURTALL. math-drills.com - Pascals triangel; primaryresources.co.uk - Finn figurtallet videre. primaryresources.co.uk - Skriv inn ifgurtallene; OPPGAVER TIL UTSKRIFT TALLMøNSTRE

Matematikk for realfag - Tallfølger - NDL

Video: Matematikk for realfag - Oversikt over tallfølger og

9. Tallfølger, partall og oddetall - Tenkeoppgaver - Matte ..

Matematikkens Verden: Tallmønste

Tallfølger, partall og oddetall - Matte overalt - Det

LÆRINGSMÅL Eleven skal gjennom praktisk arbeid finne mønster og sammenhenger. Eleven skal finne både rekursiv og implisitt formel for mønster. Eleven skal finne sammenhenger mellom forskjellige representasjoner. Eleven skal vise at algebraiske uttrykk er like. Eleven skal anvende algebra i praktiske sammenhenger. Eleven skal bruke digitale hjelpemidler til å finne og/eller bekrefte svaret a) Se regnearket. b) Jeg så at trekanttallene var akkurat halvparten av rektangeltallene. Derfor valgte jeg formelen: Trekantall = Rektangeltall / 2. Jeg setter inn formelen for rektangeltall og får: Trekanttall = n(n+1) / 2. Summen av alle kolonnene vises i rad 23 i regnearket. c) Tre eksempler: 3 + 6 = 9, 10 + 15 = 25 og 45 + 55 = 10 Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî -Grunnlagt 1. september 1893-Adresse. Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Kundesenter. 51 19 51 50. BLI ABONNENT Tips. 05150. tips@aftenbladet.no SEND KRYPTERT TIPS Sjefredaktø 4 Tallfølger og figurtall 4.1 Generelt om tallfølger Når vi snakker om tallfølger mener vi tall som følger et spesielt mønster. Slike følger dukker opp i mange matematiske problemer, Oppgaver 4.1 Oppgave 4.1 Hvordan vil du formulere sammenhengene ovenfor med egne ord

Tallfølger og tallinjen Oppgaver 1. Lek litt med animasjonen til du er fortrolig med hvordan den virker. For hvert nytt ledd skal du prøve å legge merke til (også ved å løse de følgende oppgavene) såvel posisjonen på tallinjen som den numeriske verdien Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane. Problemløysing i matematikk handlar om at elevane utviklar ein metode for å løyse eit problem dei ikkje kjenner frå før

Tall- og mengdeforståelse 0-20 UNDERVISNINGSMETODER

Tallfølger. En tallfølge er en liste med tall, der det neste tallet i lista (på én eller annen måte) kan beregnes ut fra (ett eller flere av ) Regne oppgaver. Tekst oppgaver. Få oversikt over dine ferdigheter i løpet av kort tid med 10 sekunders spørsmål. Se demo her. Rekker. Tallfølger. Rekker Praktiske oppgaver som bruker tallfølger: bevegelse, sparing, lån og investering I denne teorivideoen får du se hva en tallfølge er for noe, og litt typisk notasjon (skrivemåte) i forbindelse med tallfølger. Fra matematikk R2 pensum Fag: Matematikk Tidsbruk: 45min Tema: Tallfølger og åpne oppgaver. Mål for timen: Gjennomføre et åpent opplegg med fokus på elevaktivitet. Elevene skal samarbeide om en utforskende oppgave innenfor tallmønster. Mål for elevene: Du skal være engasjert i oppgaven, og samarbeide godt med medelever. (Inkludere, alle må delta, være engasjert, lære bort

Figurtall Oppgaver - Despite

Tallfølger - finne formel og bruke denne til å finne et bestemt tall i tallfølgen Martine T. Engø-Monsen. Loading... Unsubscribe from Martine T. Engø-Monsen?. Hei, jeg har prøve i tallfølger og rekker i morgen og får litt angst når jeg ikke greier denne oppgaven: I en tallfølge er ledd nummer x gitt ved ax = an + am. Vi kaller n og m for x.Finn et uttrykk for ax og vis at de tre første leddene i tallfølg 7.1 Eksamenshefte - tallfølger og figurer - delprøve 2 Haakon Øverbye 2020-09-02T14:14:53+02:00 7.2 Tallfølger og figurer -delprøve 2 3.1-3.3 Eksamenshefte - Statistikk - tall ikke i tabel

Sinus 1P Sinus 2P Sinus 1P-Y Trondheim, 6. mai ppt video online Praktisk matematikk - Trekanttall og Pascals talltrekant - NDL Denne oppgaven gir elevene en fin mulighet til å gjenkjenne, tolke, beskrive og utvide tallfølger. Du kan lage flere lignende oppgaver, og elevene kan også utfordres til å lage egne mønster. Det vil gi dem mulighet til å forklare sin egen tenking og vurdere andre elevers mønster Praktiske problemer og tallfølger Universell Matematikk Ungdom - Matematikk - 8.-10. trinn - Kapittel - Tallfølger i dagliglivet - 7.6 Praktiske problemer og tallfølger Logg in Tallfølger; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen Alle kurs inneholder: TEORI - OPPGAVER - EKSAMENSOPPGAVER Geogebra brukes som digitalt verktøy, og kurset Geogebra er gratis. Sinus4U er tilgjengelig både online og offline

Matematikk - Figurtall og tallmønste

Oppgaver. 2. Løsningsforslag. 3. Didaktisk bakgrunn. 4. Om originalen Denne animasjonen viser for noen utvalgte tallfølger (gitt ved enkle formler for det n-te ledd) posisjonen på tallinjen til det første leddet i tallfølgen og . dens numeriske verdi Spill deg til kunnskap og sett kunnskapen på spill! PRØV NYE GRUBLE.NET; 5 rette; For nettbrett; Grubliser; Geografi; Matematikk. Gangin

S2, tallfølger og rekker. Av kristianisabella, 25. september 2016 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne. Oppgaver Oppgaver som er merket med symbolet til venstre, Gjennom utforsking av tallfølger og hoderegningsstrategier, legges det til rette for prealgebra og begynnende generalisering

Nettadresse til digital samlingsside av oppgaver. Trykk her Kompetansemål (direkte fra læreplanen) Beskrive plassverdisystemet for h ele tall, bruke positive hele tall Kunne bruke matematiske symbol og uttrykksmåter for å uttrykke matematiske sammenhenger i oppgaveløsninger Læringsmål Kunne telle til 1000, Kunne sifrenes og tallenes verdi Oops! Blir denne teksten stående har noe gått galt. Les mer her Kvadrat og likesidet trekant på linje. Omkrets av figuren. Periferivinke Mengdetrening på oppgaver med blanding av størrelser. Forhold som fokus! Tallfølger, rekker og induksjonsbeviset Eksamensoppgaver Fra 2015 Eksempelsett til 2020 Vår 1T - Trigonometri Emner du må kunne før R2/Trigonometri. ♦ finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler ♦ avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka ♦ løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekke

Hva har tallfølger, figurtall og algebra til felles

Teoretiske/praktiske oppgaver. Individuell og felles gjennomgang. Begreper, ordbank. Matematisk samtale. Nettoppgaver. Egen-vurdering Dialog lærer-elev Muntlig tilbake-melding Elevvurdering Regelbok Kapittelprøve SOL 44 - 48 -Beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative tall Salto 2 språkoppgaver. Under Øverom 2 finner du SPRÅK-OPPGAVER, LESE-TEKSTER, ABC-OPPGAVER Salto 1-7, Ressursbank.Dette er lærernes egen ressursbank. (2. utgåve) Arbeidsbok A, store og små bokstaver (2. utgave). Salto 3b, Øverom. Oversiktlig struktur gjør det lett for eleven å finne frem på egen hånd Oppgaver MG1MA1; Oppgaver MAT101; Oppgaver MAT102; Oppgaver MAT103; Oppgaver MAT104; Nasjonal deleksamen; Oppgaver 10. klasse; Oppgaver; Videoer. Funksjoner. Lineære funksjoner; Andregradsfunksjoner; På denne siden finner du videoer tallfølger og rekker. Videoen under er en prlog til temaet Mange oppgaver,. Frigitte oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet T. Tom og broren Peter fikk like mye penger. Tom brukte av pengene sine på bøker . Måling - skolekassa . Fordel pengene — nivå 1; Fordel pengene — nivå 2; Fordel pengene — nivå 3; Hvem kommer først til mål? Tallfølger true. Åpne, rike oppgaver En kortfilm fra Disney laget i 1959 som viser hvor spennende matematikk kan være. :-) (27 min

4.3 Geometriske mønstre og tallfølger Denne veiledningen inneholder to deler, som begge er knyttet til diagnostiske oppgaver om emnet Algebra og begreper innenfor dette emnet. Spesielt fokuserer disse oppgavene på elevers forståelse av diagnostiske oppgaver og bruk av likhetstegnet i matematikk Hver uke lager hun sine egne hjerne-trimoppgaver der hun utfordrer elevene sine. De får gode råd på veien, og med lave skuldre og god pedagogisk tilnærming blir de bedre og bedre. Silje leverer også oppgaver til Mensa, så hennes nedslagsfelt er stort! I denne boka har hun samlet 400 oppgaver til deg. ISBN: 978-82-93670-33-9; Tilgjengelige.

De to neste tallene etter 1 3 9 27 - Matematikk

getSmart er en kortstokkserie med morsomme og lærerike spill som dekker forskjellige matematiske og norskfaglige emner MAtematikk S2, VG3: finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler. Forslag til læringsmål. Elevene kan forklare hensikten med og implementere for-løkker. Lag egne oppgaver aritmetiske tallfølger • Prealgebra, formler uttrykt muntlig og tallpyramider • Tallfølger og formler i regneark Individuell og felles gjennomgang • Teoretiske og praktiske oppgaver • Matematisk samtale felles og i grupper • Matematiske spill Problemløsning • Data • Arbeid med konkreter som mønsterbilder, tangram oppgaver • En del av en hel og en del av en mengde • Addisjon og subtraksjon av brøker • Brøker med lik verdi • Brøker med ulike nevnere • Brøk og tallfølger • Multiplikasjon med brøk • Teoretiske/praktiske • •Individuell og felles gjennomgang • Begreper, ordbank • Matematisk samtale • Nettoppgaver Egenvurderin

Matematikk - Desimaltal

3b / Multi Nettoppgaver 1-4Pytagoras 2: Spor I : MatematikaOmkrets 2: Spor III : Matematika

Oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet/ungdomsskole

Kjøp 'Matte overalt 2b, matematikk for barnetrinnet, Grunnbok' av Odd Tore Kaufmann fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825217782 Som for tallfølger er vi fortsatt interesserte i å studere ulike fenomener, og nå ved hjelp av funksjoner. Et helt sentralt begrep i studie av ulike fenomener er tid. Anvendelsene vi så på for tallfølger kalte vi diskrete, siden vi her studerte fenomener der det var naturlig å se på adskilte tidsrom kalt generasjoner, o Faglig innhold. I Matematikk 1 emne 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5-10, med spesiell vekt på tall og tallforståelse

Tall og figurer er pensum i 2P og 2P-Y. Tall og figurer kalles også for figurtall i noen lærebøker. Mange elever tror at oppgaver med tall og figurer kommer på delprøve 2 og at man derfor kan løse oppgavene med GeoGebra. Det vil si med hjelpemidler. Men det stemmer ikke. Tall og figurer er et tema som kan komme like mye på delprøve 1 som på delprøve 2 og da må du kunne løse. tallfølger, matematikk.org. Eleven skal kunne finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, velge regneart og i praktiske oppgaver og ved utregninger i tekstoppgaver - bruke begrepene døgn, time, minutt og sekund i praktiske oppgaver med utregning av ti Ligningen x 2 = 2 har ingen rasjonal løsning x, og de rasjonale tallene er også mangelfulle når det dreier seg om konvergens av tallfølger. De reelle tallene består av de rasjonale tallene, og i tillegg til disse også de irrasjonale tallene, som \(i, \sqrt{2}\) og π

Kittys oppgaver - Google Site

 1. 3.3 Notat: Hvordan regne ut eksplisitt formel for tallfølger og firgurtall? i vårt arbeid med studenter i andre klasse, som ønsket flere oppgaver som repetisjon for denne eksamenen. Vi har tatt med notater om brøkregning (side 8) og om figurtall (side 22)
 2. Praktiske oppgaver og eksempler med divisjon og multiplikasjon med brøk og heltall. 7.10 Prosent Fra brøk til prosent, prosent som desimaltall, rente r og økninger. 7.11 Forhold Forhold mellom to tall, forhold mellom størrelser med lik/ulik benevnelse, likning mellom to forhold. Bruke faktorer
 3. Tallfølger Summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene oppgaver som hjelper elevene frem til riktig løsning For den interesserte elev er det innhold som tar fagstoffet et hakk videre med filmer og animasjoner

Matematikk 1: Analyse av envariabelfunksjoner Forelesningsnotater med Maple-instruksjoner og oppgaver Analyse av envariabelfunksjoner Forelesningsnotater med Maple-instruksjoner og oppgaver by Kai Forsberg Kristensen Høgskolen i Tele... Published 2013 by Bookboon Alt fordelt på teori, oppgaver og eksamensløsninger. - Fysikk 1 (378 videoer) - Matematikk R1 (780 videoer) - Matematikk R2 (647 videoer) - Matematikk 1T (639 videoer) Rabatt ved kjøp av flere måneder (velges i kassen). - TALLFØLGER OG REKKER - Tallfølger og rekker fra R2 - VEKTORER. Tallfølger og rekker Sprettball. Sannsynlighetsregning Sannsynligheter Oppgaver, tester Numbas Intro (Standalone) Obligatorisk 2-v2015 Numbas Eksamen TR Del 2 20140814 Eksamenseksempel Repetisjon 1 Sinus, kap.8-14 Sinus, kap.12-16 Prøv GeoGebra! Fysikk Gjennomsnittsfart Posisjon/tid grafe

Vi kan lage hvilke tallfølger man vil ved å selv bestemme hvordan utviklingen er. For eksempel kan man bestemme at en tallfølge skal starte på 1 og neste tall skal være 5 ganger så stort, det neste skal deles på figurnummeret, det neste skal kvadreres, og så starte på nytt med å multiplisere med 5 Ubesvarte emner. Eksamen . Oppgaver og løsninger. Ressurser . Eksamensoppgaver og løsninger R1 Hovedside - matematikk.net R2-eksamen Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen e Privatisteksamen i matematikk S2? Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr fag pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Motivasjon med quiz. Karakterforbedring. Ta opp fag. Privatist i matematikk 09:00 - 10:00: Forelesning: Oppsummering av temaer fra dag 1 + kompendium, s. 152-162 (om heltallsligninger) 10:00 - 10:15: Pause: 10:15 - 11:15: Løsning av oppgaver.

M

 1. Av denne virksomhet utvikles gangetabellen, men i 3.klasse ennå kun som en form for rytmiserte tallfølger. De fire regningsarter øves flittig gjennom praktiske, håndgripelige eksempler i tallintervallet fra 1 til 100
 2. beskrive og forklare hvordan tallfølger kan framkomme ved sampling (måling), ved bruk av formler, Studentene skal derfor gjennomføre ukevurderinger av oppgaver som bygger på ukeoppgaver. Informasjon om hvordan ukevurderingene skal gjennomføres, blir gitt i forelesningene
 3. Eg kommer ikke til å oppgi anbefalte oppgaver. Regn så mye oppgaver dere kan. Husk at det ikkje er nødvendig å gjøre oppgavene i rekkefølgen som er i boken. Eg anbefaler at dere primært regner på oppgaver fra det som gjennomgås til enhver tid, ikke på oppgaver fra forrige uke. Prøv derfor å ta igjen hvis dere henger litt etter
 4. Typiske oppgaver er Hvor mange kvadrater kan du lage på Geobrettet? Det høres jo lett ut, man har et stort kvadrat (hele brettet, sidekanten har da lengde fire, hvis vi setter avstanden mellom spiker til å være 1), seksten små og så er det en liten tellejobb for å finne kvadratene som har sidekant på to og de som har sidekant tre

Tallrekker - Mønster - MatteMester

 1. Tallfølger 1,2,3,4,5,6,7,8,... Det andre temaet i kurset MAT1001 er differenslikninger. I en differens-likning er 'den ukjente' en tallfølge. I dette kapittelet skal vi legge grunnlaget for resten av kompendiet ved å se litt nærmere på tallfølger og generelle differenslikninger. 1.1 Tallfølger og konvergen
 2. Div tallfølger, gjerne på nett. Enten som frivillig oppgave, klasseoppgave eller annet. Viktig å øve opp evnen til problemløsning, Ved eksamen 2012 var det spesifisert 2 av 9 oppgaver i del 2 der man skulle bruke Excel eller «dynamisk geometriprogram»
 3. OPPGAVER LÆRINGSMÅL N O R S K Øv godt på øveordene - øv på å lese dem og øv på skrivemåten ZSB: Les s 185-186 Gjør oppgave 11 og 16 s 188 Jeg kan skrive øveordene Jeg vet -at språk kan uttrykke holdninger -at språk kan skape holdninger-hva gruppespråk er, og hva slang er M A T T
 4. Div tallfølger, gjerne på nett. Enten som frivillig oppgave, klasseoppgave eller annet. Viktig å øve opp evnen til problemløsning, Enkelt forklart er spillet delt inn i 12 emner, som igjen er delt inn i 9 kapitler. I hvert kapittel får du et utvalg oppgaver/regnestykker og fire svaralternativer
 5. Oppgaver uke 45 og uke 46: 405, 406, 411, 413, 417, 419, 420, 422, 424. Bruk GeoGebra til å å tegne kurver og sjekke svar! Torsdag 06.11: Abelkonkurransen! Rom 312 kl. 14:15 ! Matematikk-konkurranse med morsomme oppgaver! abelkonkurransen.no, oppgaver dere kan trene på. GeoGebra i funksjonslære

- regneartenes prioritet og regne ut oppstilte oppgaver med flere regneoperasjoner - bestemme antall kombinasjoner i enkle kombinatoriske oppgaver - løse oppgaver med forholdsregning . Uke 49-3 Geometri Vinkler - finne mønsteret i tallfølger, beskrive og videreføre mønsteret, også med algebraiske symboler - sette tall inn i formle Boka inneholder forskjellige oppgaver i tre vanskelighetsgrader - lett, middels og vanskelig - noe som gjør at både ungdommer og voksne kan finne et passende nivå. Boka består av forord, et kort kapittel om løsningsstrategier, og en hoveddel med 400 oppgaver som skal løses, inkludert løsningsforslag

Tallfølger og rekker Sprettball Sannsynlighetsregning Sannsynligheter Oppgaver, tester Numbas Intro (Standalone) Obligatorisk 2-v2015 Numbas Eksamen TR Del 2 20140814 Eksamenseksempel, Teknisk Realfag Repetisjon 1 Oppgaver fra Sinus, kap.8-14 Oppgaver fra Sinus, kap.12-16 Prøv GeoGebra! Fysikk Gjennomsnittsfart Posisjon/tid grafer Vertikalt kas Kurset Datakortet Modul 1-7 - Office 2013 tar for seg: Grunnleggende IT-forståelse Windows 10 Word 2013 Excel 2013 Access 2010 PowerPoint 2013 Outlook 2013 Gjennomføring: Gjennomføres på Internett, interaktivt. Kurset inneholder tekst, bilder, videofremvisninger, små tester og en mengde oppgaver. Enkelt og fleksibelt ve øve øve er en serie jeg har lagd for å gi elevene mengdetrening i forskjellige temaer.Her får du 69 øveark til tallene 11 - 20, og |0 forsider.Elevene får øvelse i finmotorikk, tallforming, gjenkjenne tallene, tallinjer, finne mengder, nabotall, tallfølger og prikk til prikk oppgaver.Tallene har.. oppgaver i matematikk på de ulike trinn i videregående skole. Opplæringsheftet erstatter ikke brukerveiledningen, 7.1 Tallfølger og rekker. Rekursjon 100 7.2 Aritmetiske tallfølger og rekker 100 7.3 Geometriske tallfølger og rekker 102 7.4 Konvergente geometriske rekker 10 Tallfølger og tallpyramider KRLE Filosofi og etikk Samvittighet Leksehjelp for de som har avtale med lærer. Naturfag Matte Tall og mønster Utforske tallene Norsk Sj-lyd Bibliotek Klassens time Jenter og gutter Gym Svømming: 3C Utegym: 3A Innegym: 3B Norsk Sj-lyd K&H og lesegrupper Tegnetrening Matte Ukas utfordring Dobling og halverin

ࡱ > I K H {` bjbj F F .6 , , n n n n n n n 4> D j j j j j j j $ h m 2 n j j j j j n n j j j n j n j j n n j ( ϶ 0 V j n ,j j j j j j j j j j j j j j n n n n n n. stasjonsundervisningsarbeid. De flinke får vanskeligere oppgaver og de som strever får mer øving i det de har behov for. Kompetansenivået til hver enkelt elev fremkommer i de ulike emnene. Årsplanene er laget i forhold til den lokale læreplanen i matematikk for Balsfjord Kommune fra Fronter pr august 2017 Jeg kan kjenne igjen og fortsette tallfølger som øker eller minker med 10 om gangen. Jeg kan telle opp store mengder ved å sortere i tiere. Jeg kan telle med 5 og 10 om gangen til 100, både forlengs og baklengs. Jeg kan lese og skrive alle hele tiere opp til 100. Jeg kan telle oppover og nedover fra hvilken som helst tier opp til 100

Arbeidsboka inneholder mange oppgaver med stor variasjon i vanskegrad. Innhold: Kapittel 1 Tallene 11-20 Kapittel 2 Mangekanter og sirkler Kapittel 3 Tabeller og diagrammer Kapittel 4 Måling - lengde Kapittel 5 Tallene 0-100 Kapittel 6 Symmetri Kapittel 7 Tid Kapittel 8 Dobling og halvering Kapittel 9 Tallfølger,. Tallfølger og rekker; Læringsutbytte. Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Kunnskap. Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk. · kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med tallfølger, rekker og grafikk og tekstbehandling i forbindelse med øvinger og elektroniske innleveringer av oppgaver og prosjekter . Innhold. Laplace-transformasjoner: Transformasjonssetninger. Konvolusjon. Transformasjon av periodiske funksjoner

• løse sammensatte oppgaver med Pytagoras' setning og formlikhet. Kapittel 4 Utforsking <Mål> Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne • bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsing. Eleven kan velge ett eller flere av disse emnene: • Jeg vet hvilket tall du tenker på Oppgaver til målene: Lekse til torsdag uke 38. Lese s.23-28. Skriv ned svar på spørsmålene s.28. Lekse til torsdag uke 39. Lese tekst som deles ut på skolen. M A T Mål: Kunne forstå hvordan tallsystemet vårt er bygd opp, arbeide med heltall og desimaltall, finne mønster i tallfølger Lærestoff til målene:Side 38-4

Sinus S2: 1 Følger og rekke

Jeg driver et spesialistforlag på hobbybasis. Webadressen er Her følger presentasjon av våre bøker: Matematikkleksikon for videregående skole Helt ny bok - direkte fra spesialistforlag - kva Tallfølger. english The United Kingdom samfunnsfag Egypt naturfag Kropp og helse KRLE Kristendommen Kroppsøving Elevene lager opplegg musikk Musikkhistorie . Spor 1 Spor 2 Spor 3 Samf Lag minst en side til Velg to oppgaver som du synes er passe utfordrende DEN BESTE MÅTEN Å HOLDE HODET I FORM PÅ, ER Å BRUKE DET. I denne boka finner du utfordringer og oppgaver fordelt i tre hoveddeler - lett, middels og vanskelig. Forfatteren geleider deg gjennom utfordringene med pedagogisk veiledning, oppmuntring og løsningsstrategier. Nå kan du overraske både deg selv og andre, og samtidig finne løsninger på hvordan du best skal løse utfordringer på.

Fra frekvenstabell til diagram 2: spor I - fasit : Matematika

Peers matematikkside - Universitetet i Sørøst-Norg

Ukeplan 2012/2013: Uke: Dato: Gjøremål: Kommentarer: 34: 22.08-24.08: Oppstart, info Kapittel 1: Vektorer 1.1 Aktivitet (se start i kapittel 1), Startoppgaver Første kapittel av lærebok som pdf-fi I tillegg til filmene så er det og oppgaver og forskjellige tekster som må jobbes med - avhengig av det enkelte faget. UndervisningenKurset ligger klart med innhold, du kan starte opp når det passer deg. Pensum er delt inn i 28 arbeidsuker og hvert tema er lagt opp med forberedelse, undervisning med forelesning i videofilmer, oppgaver og oppsummering/oversikt til slutt Begge oppgaver bør knyttes til praksis på egen skole, inkludere refleksjon rundt undervisningskunnskap, forutsette pedagogisk bruk av digitale verktøy i matematikkundervisningen, og innebære samarbeid og erfaringsdeling med eget kollegium. Besvarelsene skal leveres i gruppe. Oppgavene er med på å danne grunnlag for skriftlig eksamen Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

Kjøp Bruk hue fra Bokklubber DEN BESTE MÅTEN Å HOLDE HODET I FORM PÅ, ER Å BRUKE DET. I denne boka finner du utfordringer og oppgaver fordelt i tre hoveddeler - lett, middels og vanskelig. Forfatteren geleider deg gjennom utfordringene med pedagogisk veiledning, oppmuntring og løsningsstrategier

Sinus R2: 8 Følger og rekke

 1. matematikk.net • Se emne - Tallfølger
 2. Tallrekke 1- 20 - De magiske tallene 1 - Oppgaver
 3. Gruble.net - Tallrekke
 4. Matematikkvideoer :: getSmart

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4

 1. Figurtall, følger og rekker - Ramme Matematikksentere
 2. 10. trinn: Eksempeloppgave med regneark Matematikksentere
 3. Statistikk - skolekassa
 4. Hodepine 6: Hvilket tall er det neste i rekken
 5. Oppgave 1(tallfølger) - http://matte
 6. Mattevideo Mattevideo - regning med tallfølger fra
 • Pe plast plater.
 • Wolfgang priklopil mother.
 • General studies uni bremen fb 11.
 • Wp wiadomości gospodarcze.
 • Tulip pulled pork.
 • Mopar parts europe.
 • Framgångsrik marknadsföring.
 • Brus kryssord.
 • Lene alexandra diett.
 • Iscador behandling.
 • Finansiell rådgiver lønn 2016.
 • Jungelboken aldersgrense.
 • Where is the maus tank.
 • Tysk ordbok bøyning.
 • Gyldighet pass usa.
 • Halsbånd med sitronsprut.
 • Sara skoller ingrid skoller.
 • Skårer gård fetsund.
 • Voergaard slot.
 • Attestation d'employeur destinée à pôle emploi.
 • How tall is the night king.
 • Protanopia wiki.
 • Slaget på stiklestad wikipedia.
 • Henvisningsskjema ppt stavanger.
 • Normal bilirubin.
 • Projektere.
 • Strai kjøkken jessheim.
 • Lg sh5 soundbar sølv.
 • 70 talls disco musikk.
 • Jukse på eksamen universitet.
 • Sklerose symptomer.
 • Svangerskapsboken 2017.
 • Superoffice outlook.
 • Marathon europe may 2018.
 • Naturkundemuseum potsdam jobs.
 • Tommelfingerregel bremselengde.
 • Zweischlingen öffnungszeiten.
 • Kolinda grabar kitarović mason.
 • Siegessäule.
 • Struvitt krystaller.
 • Museum der bildenden künste leipzig öffnungszeiten.