Home

Uib master informatikk

Universitetet i Bergen - Masterprogram i informatikk

Master i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet (ny fra 2020), helseteknologi og datamaskinsystemer Bøker i informatikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 004, 005 eller 006. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle Helseteknologi er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Datamaskinsystemer og Cybersikkerhet. Hva lærer du? Kunnskap Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk Oppbygging Bachelorprogrammet i informatikk: datateknologi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene

Bioinformatikk. Bioinformatikkgruppen arbeider med å utvikle metoder og programvare for å bedre forstå molekylærbiologiske og medisinske data, hovedsakelig basert på analyse av aktiviteten til gener og genprodukter Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år) Datasystemer inngår i alle deler av samfunnet, og det er viktig at noen kan utvikle og vedlikeholde dem, forstå dem og sørge for at de blir utformet slik at samfunnet har mest mulig nytte av dem og at de ikke blir misbrukt

Titansaker om informatikk Værmeldingen kan bli bedre ved å overvåke infralyd fra stratosfæren 13. okt. 2020 10:56 Seks robot-filmer du kan se mens du venter på at robotene skal ta over 11. sep. 2020 07:0 Velkommen til digital bedriftspresentasjon med Sopra Steria 15.10 kl. 16:15! Dere vil få tilsendt gavekort for å kjøpe inn noe mat til presentasjonen. Åpent for 3. Informatikk: språk og kommunikasjon (master - to år) Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser (bachelor) Network and System Administration (master's two years) UiO > Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet > Institutt for informatikk > Studier > Besøksadresse. Ole-Johan Dahls Hus Gaustadalléen 23 Bachelor i informatikk: bioinformatikk, studieløpstabell Bachelor i informatikk: datateknologi Bachelor i informatikk: datavitenskap Bachelor i informatikk-matematikk-økonomi Master i informatikk Master i informatikk, optimering Master i informatikk, sikker og pålitelig informasjon Master i programutvikling INF-emner INF100 INF102 INF109.

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år) Vil du jobbe med digitalisering, organisasjon og ledelse? Den digitale utviklingen former fremtidens forretningsmodeller, næringsliv og samfunn Master i Informatikk (MIT) legges ned og blir erstattet av en ny master i informatikk (MSIT) fra og med studieåret 2019/2020. mit_om_intro. Om informatikkstudiet. Masterstudiet er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad Informatikk, sivilingeniør - master Master i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet (ny fra 2020), helseteknol... Varsling av ulykke Mål:Informatikk er studiet om utvikling av programvare. årsstudiet har som mål å gi en grunnleggande kompetanse i programmering. Studiet rettar seg mot studentar som allereie har ei utdanning i eit anna fagfelt og ynskjer seg programmeringskompetanse. Studiet rettar seg òg mot studentar som nyleg er ferdig med vidaregåande utdanning og ynskjer seg grunnleggjande programmeringskompetanse.

IN3250 - Prosjektoppgave i Informatikk: interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10: IN3260 - Prosjektoppgave i informatikk: datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10: IN3280 - Forskerlinjen I (30 studiepoeng) 30: IN4010 - Acoustic Imaging (10 studiepoeng) 10: IN4020 - Databasesystemer (10 studiepoeng) 10: IN4030 - Introduksjon til. Matematikk med informatikk (bachelor) Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fascinert av matematiske ideer i seg selv? I dette studiet kombinerer du matematisk tenkning med datamaskinens kraft, et samspill som er ettertraktet i forskning, næringsliv og forvaltning..

Energy Lab opening, 16

Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen underviser og forsker innen informatikk ved Universitetet i Bergen.. I tillegg til studier (bachelor, master, Ph.D.) har instituttet forskergrupper innen algoritmer, bioinformatikk, optimering, teori for utvikling av programvare, sikker kommunikasjon og visualisering Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Programmering handler om å løse problemer og skape nye dataverktøy. Her blir du også kjent med store, komplekse systemer Master i informatikk er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. Informatikkstudiet vil gi deg en avansert og forskningsorientert kompetanse innen informatikk. Studiet omfatter bredden av vår forskning innen informatikk ved instituttet. Ved dette studiet vil du utvikle en faglig kompetanse og evne til å jobbe uavhengig med. Masteruke_2011_Oppslagstavle_Informatikk_.doc ‎ (filstørrelse: 1,72 MB, MIME-type: application/zip) Advarsel : Denne filen kan inneholde farlig kode. Ved å åpne den kan systemet ditt kompromitteres På studiet får studenten kunnskap om strukturen, driften og anvendelsen av datamaskiner og informasjonssystemer. Informatikk, også kalt computer science, er vitenskapen bak alt av programvare, fra dataprogram, apper og spill, til omfattende IT-systemer, databaser og nettportaler

Master i informatikk (2-årig) Erfaringsbasert mastergrad i helseinformatikk (etterutdanning) Entrepenørskolen (2-årig) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (2-årig) Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (2-årig) Etter to år i arbeidslivet kan du ta en erfaringsbasert mastergrad i helseinformatikk som etterutdanning ved NTNU Videre Datamaskinsystemer er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Helseteknologi og Cybersikkerhet. Hva lærer du? Kunnskap Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk Informatikk er et 3-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim, som gir en bred innføring i informatikk. Studentene får en solid utdannelse i utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer. Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning

Helseinformatikk - master deltid 73550739 40646586 pieter@ntnu.no Institutt for datateknologi og informatikk. Fakta om studieprogrammet. Fakta. Gradsnivå: Erfaringsbasert master Studiepoeng: 90 Undervisningsform: Deltidsstudium med samlinger i Trondheim Søknadsfrist Master i informatikk Default: Master of Science in Informatics SP_OMFANG Omfang og studiepoeng ECTS credits Standard: Masterprogrammet i informatikk har eit omfang på 120 studiepoeng og er normert til 2 år. Default: Two years of full-time study, where the normal workload for a full-time student is 60 credits for one academic year Kunnskap Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer, matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer Informatikk - Referansehåndtering med BibLaTeX - master Kurset setter deg i stand til å sette inn siteringer og lage referanselister i forbindelse med oppgaveskriving der du bruker LaTeX som hjelpemiddel

Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi. Kunnskap om hvordan en datamaskin fungerer er viktig for å kunne bruke den til å løse komplekse problemer. Informatikkfaget Forskningsdagene 2008 Bitmonsteret Kodeteori Superdatamaskine echo karriere echo karriere er en karrieredag for IT-studenter i bergensområdet og ble arrangert for første gang i 2019 som ble en stor suksess me Informatikk: digital økonomi og ledelse og Informatikk: informasjonssikkerhet er nye programmer som starter høsten 2020. Informasjonssikkerhet - fra studieretning til program Informasjonssikkerhet er ikke lenger en studieretning på Informatikk: programmering og systemarkitektur, dersom du planlegger å skrive en master om informasjonssikkerhet, må du søke deg til det nye programmet Chat med oss: itchat.uib.no (kl. 0800-1530 alle arbeidsdager) Ring oss (+47) 55 58 47 00 (kl. 0800-1545 alle arbeidsdager) De viktigste IT-tjenestene for studenter finner du mer om på IKT for studenter Bestilling av vitnemål. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål, se § 8.1 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.. Når du har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiB, kan du bestille vitnemålet ditt her

Optimering | Universitetet i Bergen

Helseinformatikk - master på deltid 73550739 40646586 pieter@ntnu.no Institutt for datateknologi og informatikk. Fakta om studieprogrammet. Fakta. Gradsnivå: Erfaringsbasert master Studiepoeng: 90 Undervisningsform: Deltidsstudium med samlinger i Trondheim Søknadsfrist Uke 37 - Cognite (utsatt) Uke 39 - Bekk (utsatt) Uke 40 - Knowit Uke 41 - Deloitte Uke 42 - Sopra Steria Uke 43 - TietoEVRY Uke 44 - Kraftlauget Uke 45 - mnemoni Master informasjonsvitenskap, UiB 8,0 25,7 33,7 Master informatikk, NTNU 8,8 25,6 34,4 Master Informatikk: Design, bruk, interaksjon, UiO 12,4 21,7 34,1 Master Informasjonssystemer, UiA 16,2 29,8 46,0 . Som man kan se i tabellen, er studentenes rapporterte tidsinnsats på masterprogrammet sammenlignbar. Master: Felles masterprogram i programutvikling (30 og 60stp prosjekt) Master: Informatikk - Logikk (30 og 60stp prosjekt) PhD; Les mer om veiledning og våre prosjekter her. Felles masterprogram i programutvikling. Beskrivelse av fellesgraden: UiB sin presentasjon av fellesgraden HVL sin presentasjon av fellesgrade

Institutt for informatikk Universitetet i Berge

echo - Fagutvalget for informatikk 2020/2021 Elias Djupesland Leder Sofia E Nestleder Pål Henrik Hannus Økonomiansvarlig Palma Persson Undergruppeansvarlig og RU-vara Tuva Ulveseth Kvalsøren Forent Vurderer du å studere informatikk? Vi har snakket med Didrik Pemmer Aalen, som tar en master i informatikk ved NTNU Trondheim og er leder av Online, linjeforeningen for informatikkstudenter. - Det er et stort behov for folk med IT-kompetanse både nå og i fremtiden, så informatikk er absolutt fremtidsrettet, sier Didrik Informatikk er et fagfelt med røtter i matematisk logikk, lingvistikk og elektroingeniørfag. Feltets raske utvikling er tett forbundet med fremveksten av digitale datamaskiner . Informatikk er imidlertid ikke ansett for å være begrenset til studiet av datamaskiner Informatikk Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi. Kunnskap om hvordan en datamaskin fungerer er viktig for å kunne bruke den til www.ii.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for Informatikk

Har tatt master ved UiB, det er et godt miljø der både faglig og sosialt. Kjenner ikke til de andre to, master på UiB var kjekt og har komt godt ut men min opplevelse er jo nokså subjektiv. Jeg studerte informatikk ved NTNU og Fysikk ved UiO. level 1. Aust-Agder 2 points · 2 years ago. Hva er forskjellen på informatikk hos eks.vis UiO. Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av Vis kun med innhold for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år Masterstudenter i informatikk har blant annet samarbeidet med firmaer som Viking Software, Telenor og Statoil. innen flere felt samarbeider også med andre forskningsavdelinger på UiB, slik som Computational Biology Unit (CBU) på Bergen Center for Computational Scienc Christian og Erik Vetle, en bachelor- og en masterstudent, forteller om hvordan det er å ta denne studieretningen på Institutt for informatikk på UiB. Les om bachelor i Informatikk.

Hei! Dette blir med stor sannsynlighet mitt studie til høsten, jeg lurer litt på innhold. Altså bøker, emne osv. Alt jeg fant på nettet var at første semester består ex.phil og en innføring i matematikk og programmering. Spørsmålet mitt blir med programmering, hva mener de da? Java? C? Hvilket sp.. UiB > Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet > Institutt for informatikk > Enhet Utdanningsmelding Periodiske evalueringer emne (3-årlig) / program (5-årlig) Annet; INF-KORT Kort masteroppgave i informatikk: FS-rapport - Vår 2006. RU 01/19-20: Mandag 2. september 2019 RU 02/19-20: Mandag 14. oktober 2020 RU 03/19-20: Mandag 11. november 2019 RU 04/19-20: Mandag 13. januar 202 Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått To qualify for a master's programme at UiB the average grade for the specialization in the med bruk av informatikk i eit anna fagfelt det største konkurransefortrinnet

Master i Geologi fra UiB og videreutdannelse ved Høyskolen I Sogn innenfor hydrologi og klimaendringer. To bachelor grader i computer science og informatikk fra Texas College og UiB. Bjarte har utviklet ny programmerings teknologi og ledet start-up fra tidlig fase til kommersialisering Masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) gir deg ekspertutdanning i design, utvikling, bruk og vedlikehold av datateknologi, elektronikk og programvare på områder av stor betydning for det moderne samfunn UM_informatikk.pdf ‎ (filstørrelse: 200 KB, MIME-type: application/pdf) Filhistorikk Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet

Informatikk, sivilingeniør - master Ui

 1. 320 Followers, 22 Following, 69 Posts - See Instagram photos and videos from Institutt for informatikk, UiB (@informatikk_uib
 2. Institutt for informatikk Viser til brev fra fakultetet 12. februar 2011, hvor instituttene bes redegjøre for sine utdannings- og undervisningsaktiviteter i 2010. Her følger tilbakemeldinger i fra institutt for informatikk. Programtilbud Instituttet endret sin programportefølje på både master- og bachelornivå, med virkning i fr
 3. Stikkord: informatikk. Publisert mai 28, 2015. UiB Romsjekker. Velger du for eksempel SV-bygget går du videre på samme måte som du gjør i rom.app.uib og får velge rom. Velger du rom får du tegnet en tabell med dager i uken og hvilke rom som er opptatt til hvilken tid
 4. UiB > Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet > Institutt for informatikk > Enhet Studiekvalitetsmelding Periodiske evalueringer emne (3-årlig) / BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi: Vår 2018: MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Vår 2018: Har du kommentarer av teknisk art til denne siden
 5. IFI-Avis er foreningen bak magasinet Output, som gis ut én gang i semesteret ved Institutt for Informatikk. Output ønsker å informere om det som skjer inne og rundt Ole Johan Dahls hus, underholde i lunsjen, og holde deg i loopen

Informatikk Universitetsbiblioteket Universitetet i Berge

Studerer Informatikk, matematikk og økonomi ved Universitetet i Bergen(UiB) Bergen og omegn. Maren Holm Hundvin. Maren Holm Hundvin Student ved Universitetet i Bergen (UiB) Greater Bergen Region. Master's degree at University of Bergen (UiB) Greater Bergen Region. Andreas Salhus Bakseter Institutt for informatikk: Instituttrapport - Høst 2004: Emner Se evaluering (3-årlig) INF Masteroppgave i Informatikk: Høst 2004: INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) Høst 2004: INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering: Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:. IT3915 - Master i informatikk, forberedende prosjekt; IT3920 - Masteroppgave for MSIT; Masteroppgave i informatikk (MIT, med opptak før 2020) består av ett emne, som utgjør 60 studiepoeng over to semester: IT3901 - Masteroppgave i informatikk: Programvaresystemer; IT3902 - Masteroppgave i informatikk: Databaser og sø

Helseteknologi - Informatikk, sivilingeniør - master Ui

 1. Sider i kategorien «Informatikk» Under vises 74 av totalt 74 sider som befinner seg i denne kategorien
 2. UiB lærer primært bort Java i introduksjonskursene sine (og Python i INF109 som er myntet på andre matnat-linjer enn informatikk). Har du erfaring fra Python/C++/C# eller lignende vil overgangen til Java være svært overkommelig
 3. I en master i informatikk har du mange valgbare emner. I studieplanen vil du finne en liste med anbefalte emner for din retning, men du kan også velge fritt fra alle åpne emner ved NTNU. Når du velger emner er det viktig at du ser nøye på hvilket studienivå emnet har
 4. - Klausuleringsavtale mellom UiB (UB) og student. - DEL 2 (veiledningsavtale) - DEL 3 (milepælsplan) o Master Agreement: hele dokumentet Word-versjon, PDF - PART 1 (Master Agreement) - PART 2 (Supervisor Agreement) - Institutt for informatikk - ledige masteroppgaver - Kjemisk institutt - Matematisk institut
 5. Institutt for informatikk Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte Institutt for informatikk Telefon 55584200 Postadresse Postboks 7803 5020 Bergen Besøksadresse Thormøhlensgate 55 Bergen Saksbehandler Pål Magnus Gunnestad side 1 av 2 Det matematisk-naturvitenskapelige fakulte

Jarle og Mads forteller om livet som studenter på Informatikk: Datateknologi. Les mer om studiet: https://www.uib.no/studier/BAMN-DTEK Les mer om bachelorpro.. Vil du studere Informatikk-matematikk-økonomi ved UIB? I 2019 var poenggrensen 37.7 for førstegangsvitnemål, og 44.6 for ordinær kvote. Klikk for å se hva vi tror opptakskravene blir i 2020 Informasjonsteknologi og informatikk Kilde: Samordna opptak 18.09.2020 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Hei! Skal ta utdanning neste år og lurte på hvilken linje som ville være best for meg. Jeg ønsker å bli utvikler og vil helst jobbe med noe som er krevende. Slik jeg har forstått det så langt er UiB sitt studie Informatikk: Datateknologi mer krevende enn Dataingeniør på HVL selv om UiB sin Inform..

Informatikk-matematikk-økonomi, bachelor, 3 årKloke hoder strømmer til UiB | Aktuelt | Universitetet i

echo - Fagutvalget for informatikk, UiB has 4 repositories available. Follow their code on GitHub Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen deltok med en egen forskningsstasjon: Bitmonsteret - det er deg!. På forskningsdagene hadde vi også en egen informatikkquiz. Den inneholdt ganske vanskelige spørsmål. Vi fikk inn 285 svar, derav 10 besvarelser med alt rett. Hovedpremien ble trukket blant disse 10 Echo - Fagutvalget for informatikk Fagutvalget er ett sosialt og faglig bindeledd mellom studentene og ledelsen ved Institutt for informatikk, UiB. Les mer . Alle organisasjoner . Ledige stillinger for studenter. Studentrabatter. Guide til studiebyen Bergen. Hvorfor bli med i en. Kunstakademiet har et aktivt og internasjonalt preget utdanningsmiljø der studentens egen kunstpraksis og refleksjon står i fokus. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer og utvikle seg gjennom produksjon, veiledning, og kritiske diskusjoner Institutt for informatikk

Informatikk: Datateknologi, bachelor, 3 år Universitetet

 1. MASTER I ANVENDT INFORMATIKK- INFORMATIKK År Semester 5 SP 10 SP 15 SP 20 SP 25 SP 30 SP 300 SP juniblokk vårparallell MASTERGRADSOPPGAVEN januarblokk høstparallell INF300 JUS100 BUS100 5 klasse augustblokk 55 SP juniblokk vårparallell INF250 MATH130 FYS386* 4 klasse januarblokk FYS15
 2. UiB-presentasjon. Her er en basispresentasjon om Universitetet i Bergen i 16:9 format. Denne er tenkt som et rammeverk der du kan legge til og trekke fra elementer etter eget behov. Last ned: PowerPoint-presentasjon om UiB. Plakat og vitenskapelig poster. Her finner du maler for ulike plakater. Plakate
 3. imum C i snitt i spesialiseringen
 4. Bachelor/Master i informatikk Data frå BerGIS-prosjektet har også vore grunnlag for programmeringsoppgåver i visualiseringsemne på Insitutt for Informatikk, UiB. Institutt for informatikk tilbyr kurs med kjelder og data frå Bergis-prosjektet. INF252 Computer Graphics og INF219 Prosjekt i programmering. ArcGIS grunnkur
 5. Adresse Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, PB. 7803, N-5020 Bergen Besøksadresse Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Berge
 6. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n
Nye sterke fagfolk i Sonat | Sonat Consulting

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, PB. 7803, N-5020 Bergen Besøksadresse Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen. Finn fram til instituttet . Velkommen til Norsk Kryptoseminar 2007. sondrer@ii.uib.no . Informasjon. For spørsmål angående NKS '07,. Selmersenteret, Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen: Øystein Thuen: The Norwegian University of Science and Technology,Department of Mathematical Sciences: Anders Paulshus(pdf presentasjon) Conax AS: Øyvind Grinde(pdf presentasjon) Conax AS: André Klingsheim: NoWires Group, Selmersenteret, Institutt for Informatikk, UiB: Ole. Simula@UiB er finansiert av UiB, Simula og Samferdselsdepartementet. Opprettelsen av Simula@UiB viser igjen at datasikkerhet blir tatt på alvor ved Institutt for informatikk og UIB. Endelig har Institutt for informatikk vedtatt et nytt bachelorprogram i datasikkerhet

Stordata forbedrer pasientbehandlingen | Det matematisk

Bioinformatikk Universitetet i Berge

Informatikk: programmering og systemarkitektur (master

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, PB. 7803, N-5020 Bergen Besøksadresse Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen. Finn fram til instituttet . Påmelding. For spørsmål angående NKS '07, kontakt Sondre Rønjom på sondrer@ii.uib.no. Bekreftelse Jeg er klar over at dette innebærer at jeg ikke lenger har noen studierett ved Universitetet i Bergen og at universitetet ikke lenger har noen forpliktelser overfor meg. Skulle jeg ved en senere anledning ønske å studere ved UiB må jeg søke gjennom Samordna Opptak UiB investerer tungt i markedsføring (som nylig omtalt i På Høyden), og på #RealfagUiBs rekrutteringssider (og i Bergens Tidende og Aftenposten) kan vi bli kjent med to unge datasikkerhetseksperter med bakgrunn fra informatikk ved UiB: Mariah, som jobber hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og Marie (medforfatter av dette innlegget), som tar bachelorgrad i datasikkerhet

Forsiden IFI - Institutt for informatikk

Master i Informatikk Studieveileder.mnfa@uib.no , Tlf. 55 58 30 30 - 4 - - 4 - Har du bakgrunn fra høgskole- eller andre universiteter? Søknad om innpassing Utdanning fra andre universitet og høgskoler kan inngå i grader ved Universitetet i Bergen. Dersom du ønske Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, PB. 7803, N-5020 Bergen Besøksadresse Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen. Finn fram til instituttet . For questions regarding the winter school, please contact Tor Helleseth at torh@ii.uib.no. Hvor mange studiepoeng har du fra UiB og andre læresteder når delstudiet ditt starter? * Delstudiet skal inngå i: * Skriv inn studieprogram her * Jeg planlegger å studere ved: Institusjon * Land * I perioden * Hvilke emner planlegger du å ta ved. Humanistisk Informatikk Institutt for Lingvistiske, Litterære og Estetiske Studier Universitetet i Bergen Høsten 2007 . II Forord Dette arbeidet har vært en utrolig lærerik prosess både faglig og sosialt. Underveis har jeg blitt introdusert for spennende temaer og inspirerende teorier

echo - Fagutvalget for informatikk

Regler for søknad om 4. gangs eksamen: Du kan søkes om 4. gangs eksamen dersom emnet er avlagt 3 ganger uten gyldig resultat (stryk, ikke møtt, trekk etter frist) Universitetet i Bergen (UiB) Master Informatikk. 2018 - 2020. Algoritmer. Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Bergen (UiB) Bachelor's degree Informatikk. 2015 - 2018. Datateknologi. Voss folkehøgskule. 2012 - 2013. Idrett og Friluftsliv. Sonans Kristiansand. 2010 - 2011. Se hele profilen til Amund Jeg har fullført en bachelorgrad i informatikk ved UiB og tar en master i maskinlæring ved UiB (ferdig juni 2021). Aktivitet. Jeg ga nylig noen kommentarer om datasikkerhet i landbruket for en artikkel av Gjensidige. Du kan lese saken her echo - Fagutvalget for informatikk, UiB has 1,431 members. echo består av 12 demokratisk valgte studenter. Vi er linjeforeningen for informatikk, men har.. person med informatikk som fag person med informatikk som fag . Resultat pr. side Nynorskordboka: Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'INFORMATIKERNE' i nynorskdatabasen. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i E-post: ordbokene@uib.no.

Studieprogrammer - Institutt for informatikk

Institutt for informatikk - matna

MN Integrert master i teknologi og energi 60 C Integrert master i sjømat og havromsteknologi 10 C Integrert lektorutdanning i matematikk og naturfag 10 D SV Integrert master i samfunnsvitenskap 20 D PSYK Bachelor i spesialpedagogikk 17 D SUM 242 Tabell 2: Studieplasser UiB søkte om for 201 Vis Maren Hestad Aleksandersens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Maren Hestads utdannelse er oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Maren Hestads forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Nukleærmedisin ved UiB PET-senteret har egen radiokjemi/radiofarmasi med syklotron til egen produksjon av radioaktive legemidler, bl.a. F-18-FDG, C-11-metionin, F-18-FLT (begge som eneste i Norge), Ga-68-DOTATOC og F-18-PSMA-1007 Universitetet i Bergen (UiB) Master's degree Informatikk. 2018 - 2020. Aktiviteter og foreninger: Bedriftskomiteen ved Institutt for Informatikk. Universitet i Bergen Bachelor's degree Informatikk. 2015 - 2018. Se hele profilen til Knut Anders Stokke. Se hvilke felles kjente dere har

Ifi - Institutt for informatikk Ui

 1. Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år
 2. Informatikk - masterprogram - 2-årig - NTN
 3. Informatikk - bachelor Ui
 4. Universitetet i Bergen - Årsstudium i informatikk
 5. Emner innen informatikk - Universitetet i Osl
 6. Matematikk med informatikk (bachelor) - Universitetet i Osl
TV 2s Lab2 styrker laget med Kristine Malde Lende og SyverSigrid Meyer
 • Gnu bindings.
 • Kan hår være kryssord.
 • Dromen over kleur groen.
 • Wrestling gürtel günstig kaufen.
 • Bloods members.
 • Spinat schafskäse pizza.
 • Pensionären robert gustafsson.
 • Säbelzahntiger bilder.
 • Ms vetlefjord.
 • Meeresfrüchte kaufland.
 • Bären bilder mit herz.
 • Generation war.
 • London terror attack.
 • Lynyrd skynyrd simple man.
 • Snutebille i huset.
 • Nytt kjøkken.
 • Jordfeilbryter type b schneider.
 • Denzel washington filme.
 • Skal vi danse 2015 par.
 • Bruddskifer vestfold.
 • Hdmi eller dvi.
 • Goldenes dachl geschichte.
 • White spirit clas ohlson.
 • Bærum kommune hentekalender 2018.
 • Eventyrlig oppussing veitastrond.
 • Lhl jæren.
 • Spinner spille spill.
 • Spiralen tverken.
 • Provincie noord brabant adres.
 • Gopro capture.
 • Skolearena hfk.
 • Kolinda grabar kitarović mason.
 • Selem zina.
 • Bærum kommune hentekalender 2018.
 • The best vintage online stores.
 • Investere i aksjer 2017.
 • Ilebu fangeleir.
 • Dykkertpistol gass.
 • Storsylen.
 • Støtvig hotel suite.
 • Al ko snøfreser forhandler.