Home

Historie ntnu

NTNUs historie - NTNU

Forløpere. NTNUs historie kan spores tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som ble opprettet under navnet Det Trondhiemske Selskab i 1760.Både Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket, som begge inngår i dagens NTNU, har sin opprinnelse i 1700-tallets vitenskapsselskap.. Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870 Historie - Ansatte ved Institutt for historiske studier × Administrasjon og ledelse; Ansatte. Alle ansatte ved IHS; Arkeologi; Europastudie Online er linjeforeningen for informatikkstudentene ved NTNU. Våre studenter går Bachelor- eller Mastergradstudium i informatikk Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens mellomtrinn, grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Lektorutdanning i historie er et fulltidsstudium over fem år, og består av til sammen 300 studiepoeng (sp)

Historie - NTNU

 1. NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og hjelp i referansehåndtering og referanseverktøy, deriblant EndNote. Kursene er tilpasset fagområde.\\ <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge
 2. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim. Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte. Med faglig tyngdepunkt innen teknologi og.
 3. NTNU er en ung institusjon, men den har en lang historie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble etablert i 1996. Da ble flere institusjoner i Trondheim slått sammen til ett universitet. Det gjaldt Norges Tekniske Høgskole (NTH),.
 4. Velkommen til studiestart 2020. Immatrikulering - velkomstseremoni for nye studenter - 10. augus
 5. Den andre kongen som er viktig for Trondheims historie, er Olav den hellige. Etter sin død ble han erklært helgen, Sankt Olav, og Nidarosdomen ble bygd over hans gravsted. I 1152 ble Trondheim erkebispesete, og det ble bygd flere kloster, blant annet på Munkholmen

Studenten har gode historie- og teorikunnskaper. Kan plassere kunnskapen inn i en sammenheng og bruke denne i en selvstendig drøfting av viktige elementer av relevans for den aktuelle problemstillingen. C. God. Studenten kan gjøre rede for de viktigste relevante kunnskapene innenfor historie og analytisk teori Institutt for matematiske fag, NTNU. Norsk Statistisk Forening, avdeling Trondheim > Historie. Hovedside. Styre. Medlemsmøter. Vedtekter. Historie. Historie. I 2011 sto NSF avdeling Trondheim, inkludert NSF-medlemmene i Tromsø, ansvarlig for å arrangere 16. norske statistikermøtet på Røros I løpet av høsten har jeg tatt et lite dykk i NTNUIs historie, spesielt i forbindelse med å finne informasjon om de gamle femmilene NTNUI arrangerte fra 60-tallet til rundt 1990. Underveis har jeg funnet biter av historien som kanskje kan være interessant for noen av dere, og som jeg gledelig deler videre. Ellers en liten quiz NTNU åpner kun opp for utveksling til Europa, som omfatter EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia, våren 2021. Dette gjelder for både utreisende studenter og innreisende studenter til NTNU. Reiser i forbindelse med utveksling betraktes som nødvendige reiser, og utreise vil dermed ikke være brudd på norske myndigheters reiseråd

Historie årsstudium - NTNU

 1. Historie - masterstudium: Master, 2 år : NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Historie - nettbasert førstesemesterstudium: Lavere nivå : UiT Norges arktiske universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Historie fordjupning, opne emn
 2. NTNU Business School; Department of International Business; Department of Industrial Economics and Technology Management; Department of Economics; NTNU University Museum (VM) Department of Natural History; Department of Archaeology and Cultural Histor
 3. Forsidemaler digital eksamen # Hjemmeeksamen #. Eksamenskontoret har i forbindelse med koronasituasjonen utarbeidet forsidemaler til bruk ved hjemmeeksamener for å sikre at alle eksamenskandidater får tilnærmet samme informasjon på eksamensdagen
 4. NTNU Karriere holder kurs i eksamensteknikk. Tid og sted . Tid og sted for skriftlig skoleeksamen finner du i Studentweb eller på emnets nettside. Er det oppgitt flere rom, finner du ditt rom i StudentWeb. Leseplasser. Oversikt over leseplasser; Ekstra leseplasser i eksamensperioden (blir kunngjort rett før eksamensperioden
 5. For øvrige spørsmål, send e-post til kontakt@sa.ntnu.no. Sikkerhet # Tjenesten er kryptert. Det vil si at de opplysningene du skriver inn, blir ikke sendt i klartekst men kodet til en uforståelig tekst som ikke kan leses av andre. Les personvernerklæring for Studentweb. Relaterte sider # Aktivere NTNU-brukerkont
 6. Historie [ Home ] [ Historie ] [ Formål ] [ Vedtekter ] [ Organisasjon ] [ Observatorium ] [ Medlemmene ] [ Årsrapporter ] Historien til Trondheim Astronomiske Forening. Trondheim Astronomiske Forening ble stiftet i desember 1998 av eksterne medlemmer i den bedriftsinterne atronomiklubben GalAksen, Autronica Astronomiske Forening i Trondheim

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. Vår historie er hullete og vanskelig å oppdrive, kontakt@online.ntnu.no okonomi@online.ntnu.no 95 82 90 20 Besøksadresse . A-blokka, A4-137 Høgskoleringen 5 NTNU Gløshaugen Post og Faktura . Online Linjeforening Sem Sælandsv. 9. Ved å studere historie får du kunnskap om hvordan menneskers liv har variert gjennom ulike tider. Innsikt i historien gjør oss bedre rustet til å forstå hvorfor verden er som den er i dag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Historie - årsstudiu NTNU er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved NTNU. 89 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt NTNU Desse fagansvarlege har ansvar for 187 fagområde og 9 027 artiklar 3 414 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NTNU Institutt for historiske studier var et institutt under Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet var lokalisert på Dragvoll i Trondheim, og drev undervisning og forskning innenfor fagene historie, arkeologi, klassiske fag, europastudier og kulturminneforvaltning. Instituttets navn stammet fra 2013, da Det humanistiske fakultet endret.

NTNUs historie - Wikipedi

 1. VelKom til daglig Historie. På generalforsamlingen 2011 ble periodiske komiteer som jubKom og velKom slått fast i vedtektene. Forslaget om dette ble fremmet for å få mer informasjon om disse komiteene ned på papiret (ned i wikien), samt å anerkjenne at disse komiteene kommer til å være nødvendige mange ganger i fremtiden
 2. Historie. Sosialkomiteen i linjeforeningen ble opprettet den 13. oktober 1987. Fram til våren 2002 het komiteen festKomiteen. Arrangementskomiteen som vi kjenner den i dag ble opprettet i 2004 sammen med BedKom og DotKom, da Online gikk fra å ha kun et hovedstyre til å være et hierarki med hovedstyret på toppen
 3. historie - NTNU Samfunn, språk og kultur. Derfor krangler de på Institutt for historiske studier Institutt for historiske og klassiske studier - NTNU. NTNU-ansatte visste om Eikrems anonyme Facebook-profil - tar Vitenskapsmuseet: Historie - NTNU. NTNUs historie - Wikipedia
 4. På NTNU-siden fokuseres det mer på finansiering utenfra, på nyskaping, mer anvendt forskning, produktutvikling og tettere kontakt med industrien. Kort sagt: Vi er blitt mer like. Vi konkurrerer om de samme oppdragene, om store prosjekter og forskningsmidler fra både Forskningsrådet og EU

Historie - Ansatte ved Institutt for historiske studier - NTNU

 1. NTNU-professor: Kunnskap om sin egen historie og kulturelle Institutt for psykologi (NTNU) - Wikiwand Anna - Trondheim,Trøndelag : Historiestudent ved NTNU gir.
 2. På NTNU kan du også velge å ta historiegraden din i antikkens kultur og klassiske fag der latin, gresk og antikke kulturer står sentralt. Kvalifikasjon/tittel Bachelor i historie
 3. This history has been authored by Professor Emeritus Marvin Rausand. On this page, you will find a brief background to and history of the RAMS group at the Department of Production and Quality Engineering. There are four interconnected lines that lead up to the RAMS group and we start by briefly mentioning these lines. 1
science | vintage everyday

Besøksadresse: Elektroblokk D, O.S Bragstads plass 2D, Trondheim Telefon: 73 59 43 76 ⋅ Telefax: 73 59 45 99 ⋅ E-post: skranke@itk.ntnu.n Historie 2012. Ekskursjonskomiteen ble forsøkt opprettet for første gang i 2012. Det gikk ikke så bra og det ble ingen ekskursjon, tross at det virket som det var interesse for tur blant medlemmene Da NTNU begynte arbeidet med å flytte fra Lade, måtte vi nesten sørge for å skaffe oss ny plass være. Etter en del om og men endte vi opp i det som nå kalles IT-syd (gamle felles fysikk) med serverrom og verskted spredt litt her og der i de nye lokalene til IDI

Lektorutdanning i historie for trinn 8-13 - NTNU

De første linjeforeningene ved NTH (nå NTNU) var HM Aarhønen (), St. Arnoldi Broderskab (), Bergstuderendes Forening (), Høiskolens Chemikerforening (), Mannhullet og Sanctus Omega Broderskab (), deretter fulgte AF Smørekoppen ().Siden har alle de forskjellige studieretningene ved sivilingeniørstudiet fått egen linjeforening. Den siste linjeforeningen som ble opprettet er Teaterlosjen. NTNU Universitetsbiblioteket [110] NTNU Vitenskapsmuseet (VM) [1127] St. Olavs hospital [488] Øvrige samlinger [19553] Nye registreringer. A qualitative study of the work experiences of midwives performing obstetric ultrasound in Norway NTNU Trondheim - HISTORIE. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.766 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

De nyeste oppgavene fra andre universiteter er - med noen unntak - tilgjengelige i fulltekst via Bora (Bergen), Munin (Tromsø), NTNU Open (NTNU, har pr 2009 få digitaliserte oppgaver i historie), eller Aura (Agder). DiVA muliggjør også søk på svenske avhandlinger og C-/D-uppsatser. På NORA Nettverksgruppas historie. NVG (Nettverksgruppa) ble startet høsten 1990. Vi var en gjeng studenter som hadde konto på NTHs studentmaskiner og vi fikk dermed smaken på nettverk. On-Line, IFIs linjeforening, Nettverksgruppa [2000.11.08] <www@nvg.ntnu.no>. NTNU Open is the institutional repository at NTNU. The repository holds master theses, doctoral theses, scientific articles and other Open Access publications. Some files are marked with Restricted access. These files have no access. Files with an embargo will be accessible after embargo expiration

< Historie Jump to navigation Jump to search Vaktene på Gløshaugen hadde politimyndighet til langt utpå 70-tallet. og de hadde sorte uniformer med skikkelige flate hatter og gullbelagte knapper på uniformsjakkene Historie/Omgivelsene. From Programvareverkstedet < Historie. , og det var planlagt en Dragvoll-lignende by der. Til inntil for ganske få år siden var NTNU huseier for de fleste firemannsboligene som ligger der. Etter en lang drakamp med Samskipnaden ble det stiftet borettslag og leietakerne fikk kjøpe sine egne boliger til en akseptabel. Historien om De Høylegerte, skrevet av festsjef Sandbakk. September 2000: Bergforeninga kaller inn til møte med materialteknologi-studenter, Berg-foreningas styre og andre engasjerte Bergfolk, samt representanter for HC Utenfor Realfagbygget står en helograf. Sola lyser gjennom en spritfylt glasskule og brenner hull i en metallplate, og så setter de ett år med hullete metallplater på veggen som kunst romaner for å vise at han var i stand til å se sammenhengen mellom ulike hendelser over tid. Falkberget viser med det at enkelte ting vil kunne gjenta seg gjennom historien. Oppgaven har vist hvordan Falkberget skildret samfunnet på 1600- og 1700- tallet, hvilke hendelser som preget perioden, men også hvordan kjønnsrollene var fordelt

The Department of Archaeology and Cultural History (SAK) studies pre-historic, historic, maritime, and Sami archaeology. It conducts archaeological excavations in accordance with Norway's Cultural Heritage Act.It hosts the Museum's cultural heritage conservation laboratory, and is responsible for the cultural history collections, as well as teaching the professional archaeology programme Navnet Helgasetr er begrunnet i områdets historie Navneutvalget svarer på kritikken knyttet til navnevalget for det nye bygget i Elgesetergate 10. «Oppsummert mener navneutvalget at Helgasetr er et godt navn, lite problematisk, og enkelt i bruk fordi man slipper å føye til -bygget eller -bygningen til slutt, slik man må med honorære navn.» skriver forfatterne av ytringen

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

English. Denne siden inneholder både referanser til PVVs historie og generelle avsporinger til ting på eller omkring Gløshaugen. Hovedbygge < Historie Jump to: navigation , search Søylene til perleporten (som heter det fordi de tidligere var kledt innvendig med kulerunde lampekupler, som nå er borte) er den første bygningen som er regnet digitalt på i Midt-Norge Welcome back to the NTNU University Museum! The museum shop and the exhibitions are now open to the public. The museum has put measures in place to prevent the spread of COVID-19. The elevator in the Gunnerus building (Gunnerushuset) at the museum is being replaced and will therefore be out of operation from week 31 to week 48 Masteroppgave i spesialpedagogikk. ''De har en historie med seg, og den historien er det veldig viktig at vi får tak i og skjønner'' : en kvalitativ intervjustudie om kartlegging av minoritetsspråklige eleve

NTNU og NTNUs historie Nobelprisen til forskere fra NTNU, Kavli Institute for Systems Neuroscience Sterke følelser: Leddsetninger: hvis/om/dersom, etter at / når / da, spørreord, at / som Det Det som subjekt: presentering: a) Sterke følelser: 9 Historie og høytider: A Trondheims historie B 17. mai i Trondheim X Trøndersk - en liten. Som masterstudent i historie på NTNU får du gjøre et dypdykk inn i feltet du interesserer deg mest for. Antikk krigshistorie, handel i middelalderen, erobringer i tidlig nytid, norsk motstandsbevegelse under andre verdenskrig, politiske utfordringer under oljekrisen på 1970-tallet og utviklingen av Brexit i vår egen tid er noen eksempler på hva du kan skrive masteroppgave om hos oss Advarsel. Første dag etter at NTNU-styret ba om forsoning i konflikten på Institutt for historiske studier fikk professor Øyvind Thomassen skriftlig advarsel for å ha utvist dårlig dømmekraft NTNU hadde noen retningslinjer for pandemier og andre alvorlige hendelser, men de var definitivt ikke utredet nok for denne situasjonen. Det var merkelig hvor lite vi hadde planlagt på forhånd. Av alle hentydninger fra det som skjedde rundt om i verden, så kom dette til å treffe oss til slutt

Det var historien om hvordan Pølsesnabbane ble til, og har de ikke forspist seg holder de på den dag i dag. Deltagelse i turneringer 1992. Fotball: Høsten store fotballbegivenhet på denne siden av Sinsen-krysset var selvsagt Hydro-cup. I denne prestisjetunge turneringen var Snabbane (kortform for Pølsesnabbane) svært nære ved å gå videre ntnu alumni - Nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom deg som tidligere student og NTNU. Som medlem blir du en brobygger mellom universitet og samfunn, og bidrar til utvikling, omstilling og vekst i Norge og internasjonalt < Historie Jump to: navigation , search Vaktene på Gløshaugen hadde politimyndighet til langt utpå 70-tallet. og de hadde sorte uniformer med skikkelige flate hatter og gullbelagte knapper på uniformsjakkene Den fulle nedtegnelsen av MF Placebos historie er under arbeid. I mens kan vi by på et lite gufs fra fortiden. MF Placebo er linjeforeningen for legestudiet i Trondheim, stiftet i 1976 under navnet Medisinerforeningen i Trondheim

NTNU - Store norske leksiko

 1. Adresse: Sct.Omega Broderskab. NTNU Gløshaugen. Elektro-bygget. 7491 Trondhei
 2. «Så är det med historien, man får välja vad man ser, och vad som är ljus, och mörker»: Fremstilling av historie, kjønn og makt i Livläkarens besök av Per Olov Enquist. Sæther, Siri Aune. Master thesis. Åpne. 745067_FULLTEXT02.pdf (600.0Kb) 745067_FULLTEXT01.pdf (408.2Kb) Permanent lenk
 3. Denne oppgaven tar for seg den økonomiske betydningen Spania hadde for Norge i mellomkrigstiden. Hovedfokuset er betydningen under borgerkrigen i Spania 1936-1939
 4. Title: NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Created Date: 2/26/2002 3:04:03 P
 5. NTNU Historisk institutt. Anja Tjelflaat har mellomfag i historie, som tilsvarer 1,5 års heltidsstudie. Historie åpnet øynene hennes for å forstå hvordan verden er blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen

A NTNUs historie - NTNU

Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim ble opprettet 1. september 2002 etter sammenslåingen av Musikkonservatoriet i Trondheim og Musikkvitenskapelig institutt. Instituttet hører inn under Det humanistiske fakultet.. Som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik) og Høgskolen. NTNU also celebrated the 100th anniversary of NTH in the same year. The centennial was also celebrated by the publication of several books, among them a history of the university, entitled Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU which translates as Turbulence and mindpower: The history of NTNU. 1700 NTNU: Mangfoldighet for en bedre verden? Nylig ble 13 toppjobber utlyst ved NTNU. Sammensetningen her vil prege universitetet for lang tid. Et raskt søk viser at ingen toppledere og dekaner har ikke-nordisk opprinnelse. Det samme gjelder for 50 av 55 instituttledere. Skribentene av denne ytringen undrer seg over hva NTNU gjør med dette NTNU bidrar til Trøndelags historie (6.1.02) Nå skal historien om trønderne og deres landsdel få plass i et nytt bokverk. Et trebinds verk om Trøndelags historie er på trappene. Men blir det plass til fine fargebilder av Ari Behn og prinsesse Märtha Louise i det siste bindet NTNU Alumni er et internasjonalt, profesjonelt nettverk for tidligere og nåværende studenter og ansatte ved NTNU. Alumnusnettverk er vanlig i USA og flere land, men er et forholdsvis nytt fenomen i Norge. Målet med slike nettverk er å legge til rette for systematisk kontakt mellom utdanningsinstitusjonen og tidligere studenter, i arbeids- og næringsliv, FoU-institusjoner og samfunnet.

NTNU Tyholt er et av NTNUs universitetsområder i Trondheim. De feltene det forskes på og undervises i her, er i hovedsak innenfor marin teknikk. NTNU-avdelingene og -sentrene på Tyholt har geografisk nærhet til, og et nært samarbeid med, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), et selskap i SINTEF-gruppen.. NTNUs virksomhet på Tyholt er lokalisert i ulike anlegg Historien om Raipas. For lenge siden, lenge, lenge, før menneskene dukket opp på planeten Tellus, eller Jorden som man pleier å si. Tilmed før dinosaurene ble født. Og andre arter før det igjen. Den gangen det bare var hav over hele planeten NTNU et et tudier e Katrine Moe Menneskets historie og fremtid En kritisk nærlesning av Yuval Noah Hararis bøker Sapiens og Homo deus. Masteroppgave i Likestilling og Mangfold Veileder: Agnes Bolsø Trondheim, juni 201

NTNU Discovery har gjennom åtte år vært fødselshjelper for gode ideer og forskningsresultater fra studenter og forskere ved NTNU og Helse Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi bidratt til å stimulere og øke antall kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer NTNU: dc.title: Bienes historie - ein økokritisk lesnad: dc.type: Bachelor thesis Tilhørende fil(er) Filer Størrelse Format Vis; Denne innførselen finnes i følgende samling(er) Institutt for språk og litteratur [1315] Vis enkel innførsel. Kontakt oss | Gi tilbakemelding A Historie Ntnu Image collection. 3rdura5thra; About this site; Historie Ntnu Information. Have a look at historie ntnu image collection and johnny sack along with kahoot . More info. Last Update. 20200630. Historie Ntnu image collection Søketips Du kan søke på kursnavn, kurskode i søkefeltet. Tittel, forfatter eller ISBN i søkefeltet øverst på siden

Da NTNU Universitetsbiblioteket i vinter tok initiativet til et universitetshistorisk seminar var målet var å sette NTNUs historie på dagsorden. I tillegg til representanter fra biblioteket, Vitenskapsmuseet og Statsarkivet var sentrale forskere innen teknologi- og vitenskapshistorie ved NTNU invitert folk.ntnu.n URE history. Initiation: 1994. IMF/NTNU - housing the URE activity - characterized as world class/classification: Grade 5 - Excellent. 2011: Henning Omre awarded 2011 Alfred Wegener Award from EAGE for outstanding contributions in geostatistics for reservoir applications.. Skottetoget er en vanlig betegnelse på skotske leietroppers ferd gjennom Norge på vei til Sverige under Kalmarkrigen i 1611-1613.I 1612 ble Norges militære sårbarhet avdekket av to avdelinger svenskrekrutterte leietropper som begge tok sjansen på å dra gjennom Norge på vei til Sverige. En nederlandsk styrke lyktes å komme seg i land ved Stjørdalshalsen i Trondheimsfjorden og derfra.

Denne siden er sist oppdatert 26. februar 2020. Innholdet er levert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen Studentforeningen SALT er studenforeningen for lærerstudenter i Trondheim. Alle studenter ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU kan bli medlem av foreningen To studenter ved NTNU i Trondheim har fått påvist korona. 220 studenter er i karantene Førsteamanuensis i historie, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU er en av institusjonene som står bak Store norske leksikon. Sist oppdatert Sota: oppdatert av Per Roger Lauritzen for rundt 1 time side

Studier - Master historie - NTNU

SINTEF Energis historie 1951 24. november, Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) oppnevner et interimsstyre som får oppgaven å forberede opprettelsen av Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) Les mer om NTNU Trondheim; HISTORIE Om stillingen Søknadsinformasjon. Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside. Internett: https. Les han siste historie i Gus . Referat NTNUI-Namsos Les Sting sitt referat for toppkampen mot Namsos . Referat Rørvik-NTNUI. NTNUI A-lag søker nye spillere. Ref Vanvik 0-2 NTNUi. NTNUI 4-2. Ørland 0 - 2 NTNUI. Påskespesial NTNUI-Stjørdals Blink 2 . Previous Next. NTNUI-TV. ARKIV. Historie og kulturfag omfattar etablerte humanistiske disiplinar som arkeologi, filosofi, engelsk/fransk/tysk kulturkunnskap, historie, klassisk kultur, kristendomskunnskap og religionsvitskap. Gjennom ph.d.-studiet i historie og kulturfag ved Det humanistiske fakultetet, NTNU, får du moglegheit til å spesialisere deg i eitt av desse fagområda

A Trondheims historie - NTNU

Karakterbeskrivelser for humanistiske fag - NTNU

Vitaliebrødrene, også kalt viktualiebrødrene eller fetaliebrødrene, var omkring 1400 navn på kapere som særlig opererte i Østersjøen. Navnet ble særlig brukt om kapere fra nord-tyske havner som forsøkte å bringe levnetsmidler (viktualier) til Albrecht av Mecklenburg, som var beleiret i Stockholm av dronning Margretes hær i 1389 Turbulens og tankekraft: historien om NTNU . ISBN 9788253033488, 2010, Thomas Brandt, Ola Nordal . Ingen annonser Kjøp Selg. Historien om norsk idrett . ISBN 9788279352457, 2008, Pål Hermansen, Matti Goksøyr . Fra 60,-Kjøp Selg. Calculus 2 (NTNU) ISBN 9781783653997, 2013. NTNU became a formal and diverse comprehensive university offering courses for a multitude of students in bachelor's, master's and doctoral degrees. Looking to the future, NTNU hopes to add modern technical knowledge to its foundation of extensive culture and tradition so as to strive to showcase the specialized domains of the university NTNU Samfunnsforskning er et aksjeselskap heleid av NTNU. NTNU Social Research was established by NTNU in 2004 as part of a restructuring of the externally funded research portfolio. It is a continuation of the research foundation Allforsk established in 1987, but with a history dating back to the early 1980s. The purpose of.

Historie - wiki.math.ntnu.n

Korona - Utveksling - Wiki - innsida

Historie - NTNUByhistorie: «Throndhjems bypost» av Knut Glasø : NTNUÅpning av nytt bygg og lansering av nytt navnAxel Christophersen – WikipediaGC32R90 Pondus - Listigs serie-serie #19 (Unknown Cache
 • Camping park gohren am bodensee.
 • Tips til most mat.
 • Tweed garn.
 • Sommertider hey hey lyrics.
 • Türkische hochzeit konvoi.
 • List of us presidents.
 • Super mario odyssey game guide.
 • Rostock freizeitangebote.
 • Print farvelæg.
 • Giftbude norderney gutschein.
 • Malteser kennel.
 • Damian lewis priser.
 • Outlander season 4 release date.
 • Moderator mediator examples.
 • Adtv tanzschule claudius kirchheim bei münchen.
 • Komende acties mediamarkt.
 • Syltede rødbeter sunt.
 • Lexus plug in hybrid.
 • Katteprinsen kino.
 • Alpinpakke barn.
 • Snøscooter lappen pris.
 • Northern lights forecast.
 • Singles haren ems.
 • Katteklor i øyet hund.
 • Email client windows.
 • Bluetooth earbuds wireless.
 • Lønn dommer premier league.
 • Kickasstor.
 • Opel oslo.
 • Großarl schneebericht.
 • Ilebu fangeleir.
 • Illusjon hallusinasjon.
 • House of lords pros and cons.
 • Steinkjer skistadion kart.
 • Æra butikk.
 • Istrail maskinsemi.
 • The intern.
 • Utc vs gmt time.
 • Kashmir mülheim an der ruhr.
 • Austin mahone height.
 • Venteliste sykehjem.